Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2016, vol. 13, br. 33, str. 267-277
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 13/01/2017
doi: 10.5937/naslKg1633267B
Citatna polemika u srpskoj horskoj muzici inspirisanoj folklorom
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnost, Zvečan

e-adresa: sasabozidarevic@gmail.com

Sažetak

Citatna polemika, kao jedan od subverzivnih vidova intertekstualne komunikacije, prisutna je ne samo u književnosti (kao izvornoj i autentičnoj sredini u kojoj je nastala) već se njeno dejstvo ispoljava i u muzici, čak i u onim žanrovima poput horskih rukoveti koje su primarno orijentisane na folklor. Cilj ovog rada je da se posredstvom mlemičkog tipa citatnosti, definisanog u Teoriji citatnosti Dubravke Oraić Tolić (Oraić Tolić 1990), protumače i klasifikuju postupci transformacije muzičkih komponenti i planova u horskim kompozicijama folklorne provenijencije srpskih autora druge polovine XX veka. Iz tog razloga, iz korpusa kompozicija apostrofiranih karakteristika izdvojena su dela u kojima su sagledivi različiti vidovi razaranja muzičkih struktura folklornog citata sve do, i preko, granica njegove identifikacije. U kontekstu razmatranja i problematizacije složenih odnosa nastalih u postupcima umetničke obrade folklornog citata i specifičnosti muzičkog diskursa u kome se ovaj proces odvija, nadgrađen je i postojeći terminološki fond teorije citatnosti i obrazovan novi sistem citatne komunikacije - polemičko-dijaloški.

Ključne reči

srpska muzika; horske kompozicije inspirisane folklorom; intertekstualnost; teorija citatnosti; citatna polemika; muzička analiza

Reference

Božidarević, S. (2010) Folklorni citat u srpskoj solo pesmi od njenog nastanka do početka Drugog svetskog rata. Kosovska Mitrovica: Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini
Eko, U. (2004) Kod. Beograd: Narodna knjiga
Kristeva, J. (1969) Sèméiotikè: recherches pour une sémanalyse. Paris: Editions du Seuil
Marinković, S. (1999) Odnos folklornog zapisa i obrade kao putokaz u analitičkom promišljanju rukoveti. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 14, str. 61-73
Marinković, S.D. (1991) Delo Stevana Mokranjca u kritičkom sudu njegovih naslednika. Razvitak, Negotin, br. 1-2
Mikić, V. (2009) Lica srpske muzike: Neoklasicizam. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Katedra za muzikologiju
Milin, M. (1998) Tradicionalno i novo u srpskoj muzici posle Drugog svetskog rata - 1945-1965. Beograd: Muzikološki Institut SANU
Nikolić, M. (1993) Razvoj forme rukoveti u srpskoj horskoj muzici izmeću dva svetska rata. Novi Zvuk, br. 2
Nikolić, M. (1995) Rukoveti i srodne forme u srpskoj horskoj muzici posle Drugog svetskog rata I. Novi Zvuk, br. 6
Nikolić, M. (1996) Rukoveti i srodne forme u srpskoj horskoj muzici posle Drugog svetskog rata. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 7, str. 47-62
Oraić-Tolić, D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion art
Živković, D.R. (2010) Pojam intertekstualnosti. Nasleđe, Kragujevac, vol. 7, br. 16, str. 267-287