Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2013, vol. 10, br. 1, str. 39-46
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Žanrovske i stilske karakteristike dela Miće Jovanovića "Biznis kao umetnost življenja / Business - art de vivre"
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresa: mpavlovic@megatrend.edu.rs

Sažetak

u ovom radu autor se bavi žanrovskim i stilskim osobenostima dela Miće Jovanovića o biznisu kao umetnosti življenja. Jovanovićevo delo sagledano je u svetlosti moderne teorije književnosti i njenih genoloških načela. Primećeno je da se predmetna knjiga svojom neobičnom strukturom i nekonvencionalnim sadržajem otima uobičajenim žanrovskim odrednicama jer se, iako je u osnovi reč o delu o metodici biznisa, razastire i na druge oblasti stvaranja. Jovanovićeva knjiga, praktično, ima tri vešto spregnuta sloja - prvi čine zanimljive lekcije o upravljanju poslovima, drugi predstavlja beletrizaciju određenih fragmenata iz autorovog života, a treći nivo uključuje vizuelne metafore iz bogatog ilustrativnog materijala. u nastojanju da što izoštrenije osvetli osnovne značajke biznis-stila, Jovanović je stvorio svojevrsni paražanr u kome se jedan funkcionalni diskurs vešto zamenjuje drugim, a mešavinom žanrovskih elemenata nastaje hibridno delo koje predstavlja mnogo više od igre konvencijama i stilovima.

Ključne reči

Reference

*** Dictionnaire international des termes littéraires. http://www.ditl.unilim.fr
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi
Kovačević, M.M. (1995) Stilistika i gramatika stilskih figura. Nikšić-Podgorica: Unireks
Lešić, Z. (2009) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Pavlović, M. (2003) Avangarda, neoavangarda i signalizam. Beograd
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion art
Ženet, Ž. (1985) Figure. Beograd: Vuk Karadžić