Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
Kultura
2012, br. 137, str. 247-260
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 18/03/2013
doi: 10.5937/kultura1237247C
Đubretari i/ili umetnici - da li je nekulturno veličati otpatke
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

Sažetak

U ovom radu autorke pokušavaju da istraže savremeni odnos umetnika prema otpacima industrijske proizvodnje i njegovu spregu sa društvom. Takođe, u radu se ispituje fizičko, kao i mentalno, zagađenje čoveka savremenog društva, i uloga umetnika kao svedoka i vizionara. Odbačeni predmeti, iskorišćeni i napušteni, poput umornih staraca, postali su novi predmeti obožavanja i opsesije jednog kruga umetnika. Postavlja se pitanje kako je došlo do toga da đubre i otpad, odnosno brojni odbačeni i istrošeni proizvodi industrijske proizvodnje i masovne kulture postanu legitimno poštovani.

Ključne reči

đubrište; umetnost; idolatrija; nesvesno

Reference

Bodrijar, Ž. (1991) Simulacije i simulakrumi. Novi Sad: Svetovi
Bodrijar, Ž. (1994) Drugo od istoga - habilitacija. Beograd: Lapis
Cvetkovska, O.V., Cvetkovski, T. (2012) Medijski uticaj na porast tanaturizma: Turizam i smrt uživo. Kultura polisa, Beograd-Novi Sad, 18, 81-91
Davis, M. (1999) Ecocide in Marlboro country. u: Matsumoto V.J., Allmendinger B. [ur.] Over the Edge: Remapping the American West, Berkeley-Los Angeles
Eko, U. (2007) Istorija ružnoće. Beograd: Plato
Ilić, M. (1979) Teorija i filozofija stvaralaštva. Niš: Gradina
Jung, K.G. (1996) Čovek i njegovi simboli. Beograd: Narodna knjiga
Kris, E. (1970) Psihoanalitička istraživanja u umetnosti. Beograd: Kultura
Leddy, T. (2008) The Aesthetics of Junkyards and Roadside Clutter. Contemporary Aesthetics, 6
Marter, J. (2011) The grove encyclopedia of American art. Oxford, Vol. 1
Meir, L. (2011-2012) Lights, shadow, (re)action: Tim Noble and Sue Webster trash art. Huffpost Arts & Culture, http://www.huffingtonpost.com/2011/11/28/lightsshadowreaction-tim_n_1117141.html, (PHOTOS), 28 november, 10 september
Mol, A. (1973) Kič - umetnost sreće. Niš: Gradina
Pintilie, S. (2011) Susanne Junker: Sex, art and Chinese rolls. ArtClue - Eastern Europe Art Magazine, 5. august 2012, http://www.artclue. net/susanne-junker-% E2%80%93-sex-art-and-chinese- rolls-2
Schwartz, A. (1986) Marcel Duchamp. Milano
Silva, R. (2005) Digital alchemy: Matter and metamorphosis in contemporary digital animation and interface design. Pittsburgh: University of Pittsburgh - Faculty of Arts and Sciences, PhD dissertation
Sontag, S. (1964) Notes On Camp. Partisan Review, Boston, Vol. XXXI, str. 515-530, 2. march 2012, http://www9.georgetown. edu/faculty/ irvinem/ theory/ Sontag- NotesOnCamp- 1964.html
Šejka, L. (1982) Grad, đubrište, zamak. Beograd: Književne novine
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion art