Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2012, br. 14, str. 243-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 22/03/2013
Obrazovna uloga umetničkih muzeja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Muzeji i galeriju su mesta koja imaju bogate kolekcije umetničkih predmeta, bogatstvo koje se može iskoristiti u obrazovne i vaspitne svrhe. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj muzeja u obrazovanju učenika. Na primeru obrazovnih programa u Dalvič umetničkoj galeriji (Dulwich Art Gallery) u Londonu pokušali smo da prenesemo njihovo iskustvo da bismo probudili svest naših škola da počnu vise da razmišljaju o značajnoj ulozi muzeja i muzejskih umetničkih predmeta u obrazovne i vaspitne svrhe i učenja putem iskustva. Trebalo bi da dođe do mnogo jače i bogatije saradnje između muzeja i škola jer će se tako otvoriti put ulaska u svet umetnosti gde će deca moći da vide i iskuse primere najvećih i najdragocenijih umetničkih dostignuća. Time bi se moglo obogatiti učenje u školama i nadograditi postojeće znanje i iskustvo.

Ključne reči

umetnički muzeji; iskustveno učenje; muzejski programi; konstruktivistički muzej

Reference

*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1-2
Bazin, G. (1950) Muzeologija. Pariz, prevod u biblioteci Muzeja Vojvodine u Novom Sadu
Berry, N.W. (1998) A Focus on Art Museum/School Collaborations. Art Education, 51(2): 8
Brooks, J.G., Brooks, M.G. (1999) The Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development
Dewey, J. (1938) Experience and education. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Djui, Dž. (1970) Vaspitanje i demokratija - uvod u filozofiju vaspitanja. Cetinje: Obod
Durant, S. (1996) Reflections on Museum Education at Dulwich Picture Gallery. Art Education, 49(1): 15
Gajić, O. (2006) Youth interest in culture and art. Appendix to the cultural base/matrix of the school. u: Subotic Lj. [ur.] Meeting of Culture. The 4th International Interdisciplinary Symposium, Novi Sad: Faculty of Philosophy, str. 869-878
Griffin, J. (2000) Special issue: Learning outside the classroom. Investigating: Australian Primary and Junior Science Journal, vol. 16, Issue 4, 2
Hein, G.E. (1995) The constructivist museum. Journal for Education in Museums, br. 16, p 21-23
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2003) Aktivno učenje 2 - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja/nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Marinković, S. (2010) Profesionalni razvoj nastavnika i postignuća učenika. Užice: Učiteljski fakultet
Maroević, I. (1983) Muzejski predmet - izvor i nosilac informacija. Informatologia Yugoslavica, br. 15 (3-4) str. 237-248
Milutinović, J. (2005) Uloga informalnih oblika obrazovanja u reformi sistema vaspitanja i obrazovanja. u: Kamenov E. [ur.] Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije, Novi Sad: Filozofski fakultet, 68-82
Milutinović, J., Gajić, O., Klemenović, J. (2008) Muzeji kao centri učenja: Umetnička dela u funkciji razvoja percepcije i dečjeg stvaralaštva. u: Kulić B., Randaco Đ. [ur.] Oseti umetnost: intekulturalno iskustvo u muzejskoj edukaciji, Novi Sad: Galerija Matice srpske, 119-265
Milutinović, J.J. (2003) Informalno obrazovanje - pojmovni okvir i karakteristike. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 5-6, str. 394-407
Milutinović, J.J. (2003) Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 3-4, str. 274-286
Nedeljković, M. (2000) Osavremenjavanje osnovne škole u ulozi unapređenja nastave učenja. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 1-2, str. 118-131
Reich, K. (2005) Konstruktivistische Didaktik auf dem Weg, die Didaktik neu zu erfinden. januaru 2011. http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/reichworks/aufsatze/reich47.pdf
Sebastijaneli, M., Amorozo, M. (2008) Čitanje umetničkog dela putem čula: Iskustvo muzeja Dijaceze iz Palerma u muzejskoj edukaciji. u: Kulić B., Randaco Đ. [ur.] Oseti umetnost: intekulturalno iskustvo u muzejskoj edukaciji, Novi Sad: Galerija Matice srpske, 45-117
Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Wolfe, G. (1987) Multi-cultural clientele in a mono-cultural resource. Journal of Education in Museums, 7, 20-22
Zeller, T. (1989) The historical and philosophical foundations of art museum education in America. u: [ur.] Museum Education: History, Theory and Practice, Reston, VA: National Art Education Association, pp. 10-89; S