Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2011, br. 13, str. 221-234
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/03/2012
Kurikulum likovnog obrazovanja koji podstiče doživljavanje umetničkog dela
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Nastava likovne kulture, kao deo opšteg obrazovanja i obaveznog školovanja, ima značajnu ulogu u razvijanju i podsticanju stvaralačkog mišljenja kod dece. Iako se program likovne kulture u mlađim razredima osnovne škole uglavnom zasniva na procesu istraživačkog učenja i stvaranja, ne smemo zaboraviti da ovaj predmet razvija i neguje sposobnost recepcije, doživljavanja i reakcije na umetnička dela kao i kultivisanje estetskog osećanja kod dece. Ovaj rad ukazuje na onaj deo kurikuluma likovnog obrazovanja i vaspitanja koji podstiče doživljavanje umetničkog dela. S obzirom na to da je estetsko reagovanje na umetničko delo složen proces koji zahteva emocionalne i racionalne komponente, potrebno je pronalaziti metodičke postupke koji će ohrabriti decu i podstaknuti ih da umetnička dela dožive i reaguju na njih.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Anderson, D., Piscitelli, B., Weier, K., Everett, M., Tayler, C. (2002) Children's Museum Experiences: Identifying Powerful Mediators of Learning. Curator: The Museum Journal, 45(3): 213-231
Blum, B.S. (1981) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja
Brooks, J.G., Brooks, M.G. (1999) The Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development
Budić, S. (2006) Raspored sadržaja u nastavnom programu - uslov osposobljavanja učenika za uspešnu primenu usvojenih znanja. u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Novi Sad: Filozofski fakultet, br. 1, str. 73-87
Chapman, L.H. (1978) Approaches to art education. New York: Harcourt Brace Jovanovich, str. 158
Damjanov, J. (1969) Prvi kontakt s likovnim djelom. Umjetnost i dijete, Zagreb, br. 1, str. 10-13, br. 2, str. 44-49, br. 3, str. 52-55
Davidov, V.V. (1995) O shvatanjima razvijajuće nastave. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 9-36
Dewey, J. (1934) Art as experience. New York: Perigree
Dewey, J. (1938) Experience and education. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Durant, S. (1996) Reflections on Museum Education at Dulwich Picture Gallery. Art Education, 49(1): 15
Eisner, E. (2002) The arts and the creation of mind. New Haven: Yale University Press
Epstein, A.S., Trimis, E. (2002) Supporting young artists: The development of visual arts in young children. High Scope Educational Research Foundation
Gajić, O. (2006) Youth interest in culture and art. Appendix to the cultural base/matrix of the school. u: Subotic Lj. [ur.] Meeting of Culture. The 4th International Interdisciplinary Symposium, Novi Sad: Faculty of Philosophy, str. 869-878
Gardner, H. (1973) The Contribution of Color and Texture to the Detection of Painting Styles. Studies in Art Education, 15(3): 57
Gardner, H., Winner, E., Kircher, M. (1975) Children's Conceptions of the Arts. Journal of Aesthetic Education, 9(3): 60
Gardner, H. (1993) Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books
Hein, G.E. (1998) Learning in the museum. London-New York, itd: Routledge
Jakovljević, R. (1989) Nastava likovne kulture od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: ZZUIN
Joksimović, A. (2008) Nastavni predmet iz oblasti vizuelnih umetnosti u obaveznom školovanju - uporedna analiza. Pedagogija, vol. 63, br. 4, str. 605-618
Kerlavage, S.M. (1995) A bunch of naked ladies and a tiger: Childrens responses to adult works of art. u: Thompson C.M. [ur.] The visual arts and early childhood learning, Champaign: National Art Education Association
Kraguljac, M. (1965) Preferencije učenika osnovne škole prema slikarskim delima. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Lowenfeld, V., Britain, W.L. (1987) Creative and Mental Growth. New York: Macmillan
Machotka, P. (1966) Aesthetic criteria in childhood. Child Development, vol. 37, str. 877-885
Matijević, M. (2008/2009) Projektno učenje i nastava. Zagreb: Znamen, 188-225
Matijević, M. (2010) Između didaktike nastave usmjerene na učenika i kurikulumske teorije. u: Kongres matematike (IV), Hrvatsko matematičko društvo, zbornik, Zagreb: Školska knjiga, str. 391-408
Milinković, Z. (2001) Istorijsko-teorijske determinante planova i programa likovne kulture u sistemu školstva Srbije od 1946. do 1995. godine. Beograd: Univerzitet umetnosti - Fakultet likovnih umetnosti, doktorska teza
Parsons, M., Johnston, M., Durham, R. (1978) Developmental Stages in Children's Aesthetic Responses. Journal of Aesthetic Education, 12(1): 83
Pastuović, N. (1999) Edukologija - integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen
Pivac, D. (2008) Značenje udžbenika u nastavi likovne kulture u višim razredima osnovne škole. Napredak, 149(4), str. 460-469
Previšić, V. (2007) Kurikulum - teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Školska knjiga
Savva, A., Trimis, E. (2005) Responses of young children to contemporary art exhibits: The role of artistic experiences. International Journal of Education & the Arts, vol. 6, No 13, Editors: Tom Barone Arizona State University, str. 2-23., Liora Bresler University of Illinois
Savva, A. (2003) Young Pupils' Responses to Adult Works of Art. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(3): 300
Simspon, J. (1996) Constructivism and Connection Making in Art Education. Art Education, 49(1): 53
Šimleša, P. (1977) Metodika elementarne nastave materinskog jezika i matematike. Zagreb: Pedagoško-književni zbor
Tanay, E.R. (2003) Valovi boja - priručnik za likovnu kulturu od 5. do 8. razreda osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga
Taunton, M. (1982) Aesthetic Responses of Young Children to the Visual Arts: A Review of the Literature. Journal of Aesthetic Education, 16(3): 93
Vican, D., Bognar, L., Previšić, V. (2007) Hrvatski nacionalni kurikulum. u: Kurikulum, teorije - metodologija - sadržaj - struktura, Zagreb: Školska knjiga, str. 157- 204
Wright, S. (2002) Multi-modality in a new key: The significance of the art in research and education. Australian Association of Research in Education, Conference paper. Avilable at:www.aarea.au/index.htm