Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2000, vol. 49, br. 1-2, str. 160-172
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Interaktivna nastava - aktivno učenje Kao vid osavremenjavanja nastave
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U ovom radu ocrtali smo osnovne ideje i dosadašnju realizaciju projekta Aktivno učenje - primena metoda nastave/učenja (AUN). AUN projekat je nastao iniciran ozbiljnim problemima u našem obrazovanju. Dugoročan cilj ovog projekta jeste promena metoda nastave/učenja u jugoslovenskim školama, tako da decu bolje opreme relevantnim znanjima i umećima za budući profesionalni i privatni život, koji će se odvijati u bitno izmenjenim društveno-ekonomskim uslovima. Drugi cilj je promena položaja deteta u školi. U redovnoj školskoj praksi dete je svedeno samo na kognitivni aspekt (i to jedan uži deo), a zanemaruju se drugi izuzetno važni segmenti dečje ličnosti (npr. socijalna, emocionalna sfera, kreativnost). AUN predstavlja originalnu sintezu nekih modernih gledanja na školsko učenje. Centralna razlika ovog pristupa od sličnih programa/pokreta, pre svega od 'stare' aktivne škole s početka veka, jeste definisanje ključnog pojma aktivnosti učenika u procesu školskog učenja. U AUN, ključni pojam aktivnosti učenika razrađuje se u svetlu pijaželjeovskog pojma aktivne konstrukcije znanja i vigotskijanskog pojma zajedničkih aktivnosti, to jest - konstrukcije znanja deteta i odraslog u okviru asimetrične interakcije u školi. Do sada su valuirani koncepcija projekta i programa i proces implementacije, a u pripremi je poseban istraživački projekat za evaluaciju promena u školama i efekata kod učenika pri primeni AUN metodologije.

Ključne reči

Reference

Dewey, J. (1963) Experience and education. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Hedegaard, M. (1990) The zone of proximal development as basis for instruction. u: Moll L.C. [ur.] Vygotsky and Education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, str. 349-372
Ignjatović-Savić, N.M. (1990) Pedagoške implikacije teorije Vigotskog. Psihologija, vol. 23, br. 1, str. 145-153
Ivić, I.D. (1992) Teorije mentalnog razvoja i problem ishoda obrazovanja. Psihologija, vol. 25, br. 3-4, str. 7-36
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V., Kijevčanin, S. (1996) Aktivno učenje - priručnik za izvođenje kooperativnog seminara primene aktivnih metoda u nastavi. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Monroe, P. (1918) A brief course in the history of education. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Pešikan, A.Ž. (1999) Psihološki pristup aktivnom učenju istorije na osnovnoškolskom nivou. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za psihologiju, doktorska disertacija
Piaget, J. (1970) Genetička epistemologija
Vigotski, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vigotskij, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. u: Matjuškin A. [ur.] Sabrana dela, tom III: Istorija razvoja viših psihičkih funkcija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vuyk, R. (1981) Overview and critique of Piaget's genetic epistemology. New York-San Diego, itd: Academic Press, vol. 1
Vuyk, R. (1981) Overview and critique of Piaget's genetic epistemology. New York-San Diego, itd: Academic Press, vol. 2
Vygotsky, L.S. (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Wertsch, J.V., Stone, C.A. (1995) The concept of internalization in Vygotsky's account of the genesis of higher mental functions. u: Wertsch J.V. [ur.] Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives, Cambridge, itd: Cambridge University Press