Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2014, vol. 27, br. 2, str. 22-32
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/06/2015
doi: 10.5937/inovacije1402022B
Razvoj čitalačke pismenosti tokom prva četiri razreda osnovne škole
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: nevena.budjevac@uf.bg.ac.rs

Projekat

Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije (MPNTR - 179033)
Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (MPNTR - 179018)

Sažetak

Čitalačka pismenost smatra se jednom od bazičnih kompetencija od značaja za učenje i razvoj. Pored veštine dekodiranja teksta, ova složena kompetencija obuhvata niz funkcionalnih veština, poput identifikovanja osnovnih ideja teksta, povezivanja podataka iz jednog ili više izvora, izvođenja zaključaka i dr. Ovaj rad bavi se razvojem čitalačke pismenosti tokom prva četiri razreda osnovne škole, kada je njen razvoj veoma intenzivan. Cilj istraživanja bio je da opiše razvoj čitalačke pismenosti na uzrastima između sedam i deset godina i ukaže na teškoće sa kojima se deca suočavaju prilikom ovladavanja ovom kompetencijom. U istraživanju je učestvovalo ukupno trista dvadesetoro dece -sto četrdeset devetoro dece prvog razreda i sto sedamdeset jedno dete četvrtog razreda osnovne škole. Korišćeno je sedamdeset sedam zadataka koji su preuzeti iz zbirki zadataka: Jezičke školice 1, Jezičke školice 4 i Razumem šta čitam 5. Zadaci su grupisani tako da su blokovi za decu prvog razreda imali od četiri do šest zadataka, a za decu četvrtog razreda od šest do devet zadataka. Blokovi su bili ujednačeni po težini, a njihov raspored balansiran. Svako dete je radilo test koji se sastojao iz dva bloka (nekompletni istraživački dizajn). Primenom TAO analize i logičke analize zadataka dobijena je skala čitalačke pismenosti koja se sastoji iz šest nivoa. Kroz njenu analizu u prilici smo da vidimo sa kojim aspektima razumevanja pročitanog učenici imaju najviše teškoća, odnosno u čemu im je potrebna dodatna podrška učitelja. Nalazi do kojih smo došli ukazuju i na to da većina dece na kraju četvrtog razreda nije sasvim spremna da koristi kompetenciju čitanja kao sredstvo učenja i razvoja, što bi trebalo da bude njena funkcija i obrazovni cilj u prvom ciklusu obrazovanja, kada se očekuje da deca pređu iz faze učenja čitanja u fazu čitanja radi učenja.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Opšti standardi postignuća - obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Baucal, A., Pavlović-Babić, D. (2010) Nauči me da mislim, nauči me da učim PISA [Programme for International Student Assessment] 2009 u Srbiji: Prvi rezultati. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta
Branković, M., Buđevac, N., Ivanović, A., Jović, V. (2013) Činioci razvoja viših nivoa čitalačke pismenosti - veštine argumentovanja u školskoj nastavi. Psihološka istraživanja, vol. 16, br. 2, str. 141-158
Cole, M., Cole, S., Lightfoot, C. (2005) The development of children. New York: Worth Publ, 5th ed
Fajgelj, S. (2009) Psihometrija - metod i teorija psihološkog merenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Jovanović, V. (2011) Faktori napredovanja na testu čitalačke pismenosti. Psihološka istraživanja, vol. 14, br. 2, str. 135-155
Kirby, J.R. (2007) Reading comprehension: Its nature and development. u: Encyclopedia of Language and Literacy Development, London, ON: Canadian Language and Literacy Research Network, 1-8, http://www.literacyencyclopedia.ca/pdfs/topic.php?topId=227, 26.11.2008
Kirsch, I., de Jong, J., Lafontaine, D., Mcqueen, J., Mendelovits, J., Monseur, C. (2002) Reading for change: Performance and engagement accros countries: Results from PISA 2000. OECD
Labrecque, M., Chuy, M., Brochu, P., Houme, K. (2012) PIRLS 2011: Canada in context. u: Canadian Results from the Progress in International Reading Literacy Study, Canada: Council of Ministers of Education
Mullis, I., Kennedy, A.M., Martin, M.O., Sainsbury, M. (2006) PIRLS 2006 assessment framework and specifications. Chestnut Hill, MA: Boston College, 2nd ed
Mullis, V.S.I., Martin, O.M., Kennedy, M.A., Trong, L.K., Sainsbury, M. (2009) PIRLS 2011 assessment framework. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2013) PISA 2012 u Srbiji - prvi rezultati. u: Podrži me, inspiriši me, Beograd: Institut za psihologiju
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2009) Razumevanje pročitanog: određenje i testiranje. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije; Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Taboada, A., Tonks, S.M., Wigfield, A., Guthrie, J.T. (2008) Effects of motivational and cognitive variables on reading comprehension. Reading and Writing, 22(1): 85-106