Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 1-2, str. 91-105
Rešavanje problematičnih kredita u Srbiji - stabilnost kao uslov
National bank of Serbia, Belgrade
Sažetak
Cilj rada je da se sa izvesne vremenske distance izdvoje faktori koji su doveli do rasta problematičnih kredita u Srbiji, dok je fokus rada na merama i aktivnostima koje je Narodna banka Srbije preduzimala pre i nakon usvajanja Strategije za rešavanje problematičnih kredita (u daljem tekstu: Strategija), kao i na rezultatima do kojih je njihova primena dovela. Brojne analize ukazuju na to da su nivo i struktura problematičnih kredita (u daljem tekstu: NPL) proizvod kombinacije makroekonomskih faktora i faktora specifičnih za pojedinačnu banku. Kretanje NPL-a u Srbiji i zemljama u okruženju u pretkriznom periodu je, u velikoj meri, bilo posledica manje konzervativnih modela procene kreditnog rizika u uslovima snažne kreditne ekspanzije. Dodatni faktor bila je i neadekvatna procena vrednosti kolaterala. Tokom krize suočeni smo sa situacijom da se kreditni rizik, preuzet u prethodnom periodu, materijalizovao. Beleži se rast NPL-a, što je proces koji se odvijao paralelno sa pogoršanjem makroekonomskih uslova. Nakon nekoliko pokušaja rešavanja ovog kompleksnog pitanja kroz pojedinačne mere, praksa je potvrdila da trajno rešavanje NPL-a zahteva sistemski pristup i aktivno uključivanje svih relevantnih institucija. Imajući u vidu faktore visokog nivoa NPL-a, bilo je jasno i da nužnu i važnu komponentu uspeha predstavlja i stabilizacija makroekonomskog ambijenta. U Srbiji su, sa obezbeđenjem cenovne stabilnosti i relativne stabilnosti deviznog kursa, uz bolje makroekonomske perspektive, stvoreni uslovi da brojne preduzete mere i aktivnosti, koje su naročito intenzivirane sa usvajanjem Strategije (avgust 2015), rezultiraju ubrzanim rešavanjem pitanja NPL-a. U takvom ambijentu stok NPL-a je prepolovljen od usvajanja Stretegije (pad za 54%), a njihovo učešće u ukupnim kreditima smanjeno je za 12,9 p.p. na 9,5% (prema preliminarnim podacima za decembar 2017, konačan podatak može malo da se razlikuje), čime je palo ispod pretkriznog nivoa.
Reference
Beck, R., Jakubík, P., Piloiu, A. (2013) Non-performing loans: What matters in addition to the economic cycle?. European Central Bank Working Paper, No. 1515
Cottarelli, C., dell Ariccia, G., Vladkova-Hollar, I. (2005) Early birds, late risers, and sleeping beauties: Bank credit growth to the private sector in Central and Eastern Europe and in the Balkans. Journal of Banking & Finance, 29(1): 83
de Bock, R., Demyanets, A. (2012) Bank Asset Quality in Emerging Markets: Determinants and Spillovers. IMF Working Papers, 12(71): 1
Égert, B., Backé, P., Zumer, T. (2007) Private-Sector Credit in Central and Eastern Europe: New (Over)Shooting Stars?. Comparative Economic Studies, 49(2): 201-231
European Investment Bank (2017) CESEE bank lending survey H2-2017. Retrived from http://www.eib.org/infocentre/ publications/all/cesee-bls-2017-h2.htm
Jakubík, P., Reininger, T. (2013) What are the key determinants of nonperforming loans in CESEE?. Focus on European Economic Integration, 3, 48-66
Kiss, G., Nagy, M., Vonnák, B. (2006) Credit growth in Central and Eastern Europe: Trend, cycle or boom?. MNB Working Papers, No. 2006/10
Klein, N. (2013) Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Papers, 13(72): 1
Ministry of Finance of the Republic of Serbia NPL resolution strategy. Retrieved from http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/ File/strategija%20krediti/2%20NPL%20Strategija%20(eng).pdf
National Bank of Serbia (2017) Inflation report. Retrieved from http://www.nbs.rs/system/galleries/download/pdf_ioi/ inflation_report_05_2017.pdf
National Bank of Serbia (2015) Note on special diagnostic studies. Retrieved from https://www.nbs.rs/internet/english/55/55_0/2015_ aqr_izvestaj_e.pdf
National Bank of Serbia (2016) Report on the results of the bank lendng survey. Retrieved from https://www.nbs.rs/internet/english/90/anketa_kab/kab_rep_III_2016.pdf
National Bank of Serbia (2017) Report on the results of the bank lending survey. Retrieved from https://www.nbs.rs/internet/english/90/anketa_kab/kab_rep_IV_2016.pdf
Tabaković, J. (2017) Central bank policy after the crisis: Example of Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 65, br. 1-2, str. 83-102
Working group on NPLs in CESEE (2012) European banking coordination 'Vienna' initiative. Retrived from http://www.imf.org/external/region/eur/pdf/2012/030112.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE1802091T
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2018.