Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Journal of Applied Engineering Science
2012, vol. 10, br. 4, str. 197-200
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/01/2013
doi: 10.5937/jaes10-2617
Upotreba 'ARIMA' modela za promet predviđanja u proceni investicionog projekta
aTecon System d.o.o, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresa: office@tecon.rs

Sažetak

U savremenim analizama investicionih projekata, najkritičnija tačka je kako proceniti dnevni promet proizvodnje, ili usluga, na bazi sistema. Da bi ostvarili predviđanje, za precizno ulaganje u određenu vrstu opreme analiziran je dnevni promet za automatsko pranje vozila u skladu sa vremenskim uslovima. Prema analizama, napravljen je ARIMA model i vremensko stanje u skladu sa 'Box-Jenkins' procedurom. Zaključak je da se dnevni promet može analitički izraziti kroz dnevne vremenske uslove. Ispravnost sistema je proverena na drugom sistemu koji je postavljen u drugom gradu Srbije. Prema upoređenim rezultatima,zaključak je da se ARIMA model za sistem dnevnog prometa, predviđen zavisnom promenljivom, generalno može koristiti kao dobar za predviđanje u analizama investicija ili za kriterijum izbora u investicionim odlukama.

Ključne reči

promet; pridviđanja; investicije; Box-Jenkins; ARIMA

Reference

Box, G.E.P., Jenkins, G.M. (1987) Time series analysis: Forecasting and control. San Francisco, CA: Holden Day
Ho, S.L. (1998) The use of ARIMA models for reliability forecasting and analyses. Computers and industrial engineering, 35, 1-2, 213-216
Jiang, B., Heise, D.R. (2004) The Eye Diagram: New Perspective on the Project Life Cycle. Journal of education for Business, 10-16
Morris, P.W. (1998) Managing Project interfaces: Key Points for Project Success. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
Newell, M.W., Grashina, M.N. (2004) The project management question and answer book. New York: AMACOM
Tabachnick, B.G., Fidell, T.S. (2007) Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education