Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2000, vol. 54, br. 1-4, str. 69-79
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Analiza razvoja rezultata osvajača medalja na OI u plivanju 1500 metara kraul (1896-1996) sa predikcijom rezultata do 2000. godine
aFakultet za fizičko vaspitanje i sportsku nauku, Univerzitet u Atini, Grčka
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Cilj ovog istraživanja je bila analiza dinamike razvoja rezultata koje su postizali osvajači medalja na Olimpijskim igrama u disciplini plivanja na 1500 m. kraulom i predviđanje najverovatnijeg rezultata koji treba da postignu osvajači medalja u ovoj disciplini na Olimpijskim igrama koje treba da se održe 2000. godine. Istraživanje dinamike razvoja rezultata u periodu od 1896. do 1996. godine sprovedena je analizom funkcija koje su korišćene za interpolaciju i aproksimaciju postignutih rezultata. Analiza funkcija je obuhvatala utvrđivanje ekstrema funkcija i tačaka infleksije. Interpolacija rezultata je izvršena metodom splajnova (po Akimi), dok je aproksimacija rezultata izvršena provlačenjem polinoma osmog stepena metodom najmanjih kvadrata (metod ortogonalnih Forsyteovih polinoma). Dobijeni rezultati su diskutovani iz aspekta identifikacije relevantnih faktora koji su uticali na promene dinamike razvoja rezultata kao što su uticaj ratova, promene pravila takmičenja, promene broja zemalja koje su učestvovale na Olimpijskim igrama razvoj tehnologije treninga, pojava izuzetnih pojedinaca itd. Predikcija najverovatnijih rezultata osvajača medalja na Olimpijskim igrama 2000. izvršena je aproksimacijom izabranog segmenta rezultata eksponencijalnom funkcijom. Najverovatniji rezultati pobednika u disciplini 1500 m kraul su 14:30.34, 14:38.72 i 14:40.35.

Ključne reči

Reference

Anderson, T.W. (1971) The statistical analysis of time series. New York, itd: Wiley
Box, G.E.P., Jenkins, G.M. (1976) Time series analysis: Forecasting and control. San Francisco, CA: Holden Day
Brown, R.G. (1963) Smoothing, forecasting and prediction of time series. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Flander, M., ur. (1977) Enciklopedija fizičke kulture - dodatak i rezultati. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod
Kamper, E. (1978) Lexikon der 1200 Olympioniken. Munchen
Karlajl, F. (1973) Plivanje - savremeni trening. Beograd: SFKJ
Kendall, M.G., Stuart, A. (1976) The advanced theory of statistics. London: Griffin, vol. 3: Design and Analysis, and Time Series
Malacko, J. (1986) Osnove sportskog treninga - kibernetički pristup. Beograd: Sportska knjiga
Milanović, D. (1989) Analiza trendova Olimpijskih rezultata u bacanju kugle. Fizička kultura, vol. 43, br. 4, str. 34-38
Safarijan, I. (1980) Metodika treninga plivača. Beograd: Partizan
Satori, J. (1983) Razvoj plivačkih disciplina. Plivanje, Beograd, sv. 6
Thanopoulos, V. (1985) Analiza trenda razvoja rezultata disciplina kraula na OI. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, diplomski rad
Važni, Z. (1978) Sistem sportskog treninga. Beograd: Partizan
Zaciorski, V.M. (1973) Matematika, kibernetika i sport. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije