Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Tehnika - Saobraćaj
2010, vol. 57, br. 4, str. 14-18
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/10/2010
Primena analize obavijanja podataka za merenje efikasnosti obrade rasutog tereta na rečnom pristaništu
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sažetak

U cilju planiranja obrade rasutih tereta, u radu je izvršena analiza propusne sposobnosti terminala u okviru rečnog pristaništa i dati su predlozi za povećanje propusne sposobnosti. Predložene su tri različite varijante obrade rasutog tereta pri čemu svaka varijanta zahteva angažovanje odgovarajuće radne snage, osnovnih i pomoćnih pretovarnih sredstava. U radu su razvijeni simulacioni modeli predloženih varijanti sa ciljem analiziranja vrednosti pokazatelja rada i ispitivanja njihovog uticaja na propusnu sposobnost terminala. Pored analize simulacionih rezultata, izvršena je i analiza efikasnosti predloženih varijanti obrade tereta korišćenjem DEA metode (Analize obavijanja podataka). DEA metoda pruža mogućnost sagledavanja efikasnosti predloženih varijanti i njihovih podvarijanti obrade rasutog tereta.

Ključne reči

obrada rasutih tereta u rečnim pristaništima; propusna sposobnost rečnih terminala; simulacija; analiza obavijanja podataka

Reference

Andersen, P., Petersen, N.C. (1993) A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science, 39 (10), 1261-1264
Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, T. (2006) Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses: With DEA-Solver Software and References. New York: Springer
Kreculj, D.S., Čolić, V.S. (1988) Plovna sredstva. Beograd: Saobraćajni fakultet
Martinez-Budria, E., Diaz-Armas, R., Navarro-Ibanez, M., Ravelo-Mesa, T. (1999) A study of the efficiency of Spanish port authorities using data envelopment analysis. International Journal of Transport Economics, vol. 26, br. 2, str. 237-253
Pjevčević, D., Drenovac, D., Vukadinović, K. (2006) Simulacioni model za planiranje obrade rasutog tereta u Luci 'Dunav' Pančevo. u: Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYMOPIS (XXXIII), Banja Koviljača, str. 445-449
Radmilović, Z.R. (1995) Planiranje i razvoj luka i pristaništa. Beograd: Saobraćajni fakultet
Roll, Y., Hayuth, Y. (1993) Port performance comparison applying data envelopment analysis. Maritime Policy & Management, 20(2): 153
Valentine, V.F., Gray, R. (2001) The measurement of port efficiency using data envelopment analysis. u: World Conference on Transport Research (9th), Proceedings