Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 32  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 47, br. 1, str. 57-65
Brend kao izazov korporativnog upravljanja u procesu globalizacije
Ključne reči: brend; globalizacija; konkurentnost
Sažetak
Sve veća ekspanzija globalizacje, u velikoj meri menja i aktuelnu ekonomsku strategiju i politiku kompanija. Cilj ovog rada je da ukaže na alarmantnost potrebe da se sa ozbiljnošću pristupi implementaciji adekvatnih marketing strategija, među kojima dominantno mesto zauzima brend strategija a time i strategijski brend menadžment. Tempo tehnološkh inovacija i informacione tehnologije doprinose intenzitetu komunikacija i imaju uticaj na konkurentnost. Umreženost savlađuje vreme i prostor i dovodi skoro do izjednačavanja zahteva potrošača koje postavljaju pred kompanije, odnosno, do lojalnosti prema brendu. Savremeni uslovi tržišnog privređivanja, promenljivi uslovi poslovanja i intenzivna konkurencija, diktiraju donje granice efikasnosti privrednih subjekata za opstanak na tržištu. Kreiranje i razvoj brenda predstavlja dugoročnu investiciju kompanije jer lojalnost prema brendu znači fokusiranje potrošača na postizanja njihove satisfakcije, što direktno vodi jačanju konkurentnosti a time i poboljšanju finansijskih rezultata.
Reference
Aaker, D. (2007) Innovation: Brand It or Lose It. California Management Review, 50(1): 8-24
Đorđević, M. (2005) Međunarodni marketing. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Đorđević, M.D. (2001) Strategije internacionalizacije preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Janjić, S. (2010) Menadžment procesom brendiranja u međunarodnom marketingu. u: Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije Menadžment 2010, Kruševac, str. 160-165
Keegan, J.W. (2002) Global marketing management. Upper Saddle River: Prentice Hall, seventh edition
Maričić, B.R. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta, 9. izdanje
Martinović, M. (2010) Marketing u Hrvatskoj 55 poslovnih slučajeva. Zagreb: Mate
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2009) Osnovi marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta, četvrto dopunjeno izdanje
Milisavljević, M. (2004) Strategijski marketing. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Milojević, S. (2015) Uloga marketinga u povećanju konkurentnosti privrede Srbije. u: Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa UKSP-IS 2015 Unapređenje konkurentnosti srpske privrede kao okvir i podsticaj investiranja u Srbiji, Kosovska Mitrovica: Ekonomski Fakultet Univerziteta u Prištini, str. 351-363
Porter, M.E., Schwab, K., Martin, X.S., Lopez-Claros, A. (2007) The global competitiveness report 2007-2008. New York: Palgrave Macmillan
Senić, R., Milojević, S. (2015) Ponašanje potrošača. Beograd: Visoka poslovna škola, 4. Izdanje
Stanković, L., Đukić, S. (2013) Marketing. Niš: Ekonomski fakultet
Tanasković, S., Ristić, B. (2014) Competitive position of Serbia in 2014 by the World Economic Forum. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, www://fren.org.rs, pristupljeno 15.06.2015
Thomson, A.A.Jr., Strickland, A.J., Gamble, J.E. (2008) Strateški menadžment. u: U potrazi za konkurentskom prednošću, Zagreb: Mate
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta
Veljković, S., Đorđević, A. (2010) Vrednost brenda za potrošače i preduzeća. Marketing, vol. 41, br. 1, str. 3-16
Veljković, S. (2010) Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1601057M
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0