Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 2, str. 561-570
Uticaj performansi kompanija na cene akcija - empirjska analiza na odabranim kompanijama u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresasmilosevic@ef.uns.ac.rs, imilenkovic@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Globalna finansijska kriza krajem 2007. godine izazavala je, bez presedana, potrese na svetskim berzama i poljulala poverenje investitora zbog burnih kretanja i čestih promena cena akcija. Tržišta kapitala u razvoju pate od nezadovoljavajućeg korporativnog upravljanja, manipulacija na tržištu i problema insajder trgovina. U takvim uslovima, institucionalni investitori, menadžeri, analitičari i ostali učesnici na tržištu, u stalnoj su potrazi za strategijom trgovanja koja će nadmašiti tržište. Ovo istraživanje predstavlja instrument za identifikaciju glavnih odrednica cena akcija na Beogradskoj berzi. Panel podataka regresione analize obuhvata 42 kompanije koje predstavljaju kompoziciju indeksa BelexLine za period od 2010. do 2014. godine. U radu se posmatra uticaj specifičnih (internih) varijabli preduzeća,kao što su, veličina preduzeća, prinos na aktivu, prinos na kapital, zarada po akciji, knjigovodstvena vrednost akcija, racio cena akcija i zarada po akciji, racio cena akcija i knjigovodstvene vrednosti akcija i leveridž i cena akcija preduzeća koja komponuju berzanski indeks BelexLine. Rezultati ukazuju da varijable kso što su veličina preduzeća merena aktivom, prinos na aktivu, leveridž, zarada po akciji, knjigovodstvena vrednost i racio cene i knjigovodstvene vrednosti po akciji daju jedinstveni statistički značajan doprinos predikciji cena akcija.
Reference
AL-, S.F.N. (2010) Analysis the Determinants of Market Stock Price Movements: An Empirical Study of Jordanian Commercial Banks. International Journal of Business and Management, 5(10):
Andžić, S., Rajković, M., Ćosić, M. (2016) Nefinansijski aspekti poslovanja kao faktori razvoja preduzetništva. Oditor, Vol. 2, No. 2, pp. 7-17
Avdalović, M.S. (2015) Determinante cene akcija na Beogradskoj berzi. u: XXI Internacionalni naučni skup SM, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju, 20. maj, Palić, Ekonomski fakultet u Subotici, Zbornik radova, pp. 133-140
Balakrishnan, K.P. (1984) Determinants of equity prices in India. Management Accountant, Vol. 19, No. 12, pp. 728-730
Iqbal, K.K. (2012) Effect of Dividends on Stock Prices- A Case of Chemical and Pharmaceutical Industry of Pakistan. Management, 2(5): 141-148
Irfan, C.M., Nishat, M. (2002) Key Fundamental Factors and Long-run Price Changes in an Emerging Market - A Case Study of Karachi Stock Exchange (KSE). Pakistan Development Review, Part II, Vol. 41, No. 4, pp. 517-533
Khan, K.I., Aamir, M., Qayyum, A., Nasir, A., Khan, M.I. (2011) Can dividend decisions affect the stock prices: A case of dividend paying companies of KSE. International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 76, No. 68, pp. 69-74
Khan, M.N. (2012) Determinants of share prices at Karachi stock exchange. International Journal of Business and Management studies, Vol. 4, No. 1, pp. 111-120
Kiran, C., Chalam, G.V. (2015) Financial determinants of equity share prices: An empirical analysis study with reference to selected companies listed on Bombay Stock Exchange. International Journal Applied Financial Management Perspectives, Vol. 4, No. 2, pp. 1761-1769
Kiran, C., Chalam, G.V. (2015) Equity share price determinants - An empirical analysis (An Empirical Analysis on select Steel Companies in India). Indian Journal of applied research, Vol. 5, No. 1, pp. 79-83
Milanović, N., Andžić, S., Butulija, M. (2017) Struktura kapitala kao determinanta vrednosti preduzeća. Oditor, Vol. 3, No. 1, pp. 80-90
Sharif, T., Purohit, H., Pillai, R. (2015) Analysis of Factors Affecting Share Prices: The Case of Bahrain Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance, 7(3):
Sharma, S. (2011) Determinants of Equity Share Prices in India. Journal of Arts, Science and Commerce, Vol. 2, No. 4, pp. 51-60
Uddin, R., Rahman, Z., Hossain, R. (2013) Determinants of Stock Prices in Financial Sector Companies in Bangladesh - A Study on Dhaka Sock Exchange (DSE). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 5, No. 3, pp. 471-480
Vazakidis, A., Athianos, S. (2010) Do Dividend Announcements Affect The Stock Prices in The Greek Stock Market?. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 3, No. 2, pp. 57-77
Zahir, M.A., Khanna, Y. (1982) Determinants of stock prices in India. Chartered Accountant, Vol. 30, No. 8, pp. 521-523
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1702561M
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci