Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 2, str. 805-819
Doprinos poljoprivrede u razvoju Srbije
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bForest High School of Kraljevo, Kraljevo
cFaculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade

e-adresaslavka.mitrovic@pr.ac.rs, aleksandramitrovic754@gmail.com, maja.cogoljevic@vspep.edu.rs
Sažetak
Republika Srbija ima značajne resurse za razvoj poljoprivrede (prirodni, naučni i stručni). Međutim, poljoprivreda ne ostvaruje rezultate adekvatne uslovima koji za nju postoje i koji se od njih očekuju. Cilj istraživanja u ovom radu je sagledavanje doprinosa poljoprivrede u razvoju Srbije. Doprinos poljoprivrede razmatran je analizom sledećih pokazatelja: 1. učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu i aktivnog poljoprivrednog stanovništva u ukupnoj radnoj snazi, 2. učešće poljoprivrede u formiranju bruto domaćeg proizvoda (BDP) i 3. doprinos poljoprivrede i agroindustrije u spoljnotrgovinskoj razmeni. Analiza navedenih pokazatelja ukazuje da naša strategija razvoja mora se zasnivati na povećanju izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (intezivnoj proizvodnji), i izmeni proizvodne strukture u skladu sa platežnom tražnjom (posebno za tražnjom ekološki zdravom hranom) i čiji bi stepen finalizacije bio veći, kako bi se povećala konkurentnost i nova vrednost. U radu su korišćeni publikovani podaci RZS, zatim, rezultati istraživanja nekih autora iz ove problematike, kao i rezultati drugih istraživanja autora ovog rada. Istraživački period je od 2000. do 2015. godine. Kod analize doprinosa (performansi) poljoprivrede korišćene su sistemska i komparativna analiza, kao i standardni statističko-matematički instrumentarijum: prosečne vrednosti, stope promene, koeficijent determinacije. U radu su prezentirani i linearni trendovi kretanja BDP i dohotka poljoprivrede i učešće poljoprivrede u BDP, kao i trendovi izvoza i uvoza ukupne privrede i poljoprivrede.
Reference
Bogdanov, N., Babović, M. (2014) Radna snaga i aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava. Belgrade: RZS
Centar za evropsku politiku (CEP) Poljoprivreda u Srbiji - Šta može očekivati u procesima pristupanja EU?. from http://www.europearpolicy.org/documentacioni-centar/cep-pogled/418-poljoprivreda-u-Srbiji-šta-možemo-očekivati-u-procesu-pristupanja-eu.html (15.01.2017.)
Cvijanović, D., Paraušić, V., Mihailović, B. (2013) Izvozni potencijali plasmana poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz R. Srbije na tržište Ruske federacije. u: Iskustva i perspektive ekonomske saradnje Srbije i Rusije, Međunarodni naučni skup IPES-SR 2013, Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet, Kosovska Mitrovica, ISBN 978-86-80127-69-9, p.p. 319-332
Cvijanović, D., Mihailović, B., Paraušić, V. (2013) Analiza performansi primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije Srbije. Agroznanje, Vol. 14, No. 1, pp. 77-85; Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, Republika Srpska
Maksimović, G., Pejanović, R., Negovan, Z. (2013) Ekonomika poljoprivrede. Lešak: Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici - Poljoprivredni fakultet
Milanović, M.R. (2002) Agrokompleks u ekonomskoj strukturi SR Jugoslavije - značaj i promene 1955-2000. Ekonomika poljoprivrede, vol. 49, br. 3-4, str. 111-128
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (MPZŽS) (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije (2014-2024). Belgrade
Mitrović, S. (2016) Pravednije merenje društvenog bogastva radi održivog razvoja. u: Ljudska prava između ideala i izazova sadašnjosti (Naučni skup sa međunarodnim učešćem), Univerzitet u Prištini, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica, ISBN 978-86-6083-042-7, 247-259
Mitrović, S. (2016) Doprinos poljoprivrede u razvoju Srbije. Lešak: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Prištini, doktorska disertacija
Pejanović, R., Milić, D. (2008) Investicije u poljoprivredu Republike Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 55, br. 1, str. 9-19
Praća, N., Paspalj, M., Paspalj, D. (2017) Ekonomska analiza uticaja savremene poljoprivrede na održivi razvoj. Oditor, Vol. 3, No. 1, pp. 37-51
Republički zavod za statistiku (2012) Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. godine. Belgrade
Republički zavod za statistiku (2013) Popis poljoprivrede 2012. Belgrade
Republički zavod za statistiku (2015) Ekonomski računi poljoprivrede u Republici Srbiji 2007-2014. Belgrade
Republički zavod za statistiku (2017) Elektronska baza podataka. Belgrade, februar
Savić, L., Bošković, G., Mićić, V. (2016) Serbian agro-industry: Potentials and perspectives. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 107-122
Stevanović, S., Đorović, M. (2009) Komparativna analiza rezultata tranzicionih procesa u agroprivredi Srbije i nekih zemalja CIE. u: Poljoprivreda i ruralna područja Srbije, Belgrade: DAES, pp. 51-69
Stipetić, V. (1987) Poljoprivreda i privredni razvoj. Zagreb: Informator
Šević, Ž., Vlahović, B., Radojević, V. (2002) Osnovne performanse jugoslovenskog agrara. Ekonomika poljoprivrede, vol. 49, br. 1-2, str. 3-11
Veljković, B., Ševarlić, M. (2010) Proizvodno-izvozne mogućnosti Srbije na Evropskom tržištu zdravstvene bezbedne hrane. u: Agroprivreda Srbije i evropske integracije - (ne)prilagođenost obostranoj primeni Prelaznog trgovinskog sporazuma, Belgrade: DAES, ISBN, 978-86-86087-19-5, p.p. 115-138
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1702805M
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0