Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2004, vol. 53, br. 4-5, str. 321-329
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Efikasnost realizacije ekoloških sadržaja u gimnaziji aktivnom nastavom
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju
bGimnazija 'Svetozar Marković', Novi Sad

Sažetak

Prema važećem nastavnom programu biologije za gimnaziju opšteg tipa, sadržaji iz ekologije proučavaju se u VI razredu u okviru nastavne teme "Ekologija, zaštita i unapređivanje životne sredine" tokom 16 časova (Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik, 3, 1991). U njihovoj realizaciji u nastavnoj praksi preovlađuju verbalno-tekstualne i demonstrativno-ilustrativne nastavne metode i frontalni oblik rada, uprkos činjenici da upravo ovi sadržaji pružaju mogućnost za implementaciju aktivnih metoda učenja u nastavi biologije. Obradom podteme "Osnovni pojmovi i principi ekologije" na različite načine u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi tokom 8 časova pedagoškog eksperimenta, upoređena je efikasnost aktivnih oblika i metoda rada u realizaciji ekoloških sadržaja u odnosu na tradicionalnu nastavu. U istraživanju je učestvovalo 268 učenika IV razreda gimnazije opšteg tipa "Svetozar Marković", iz Novog Sada (po 134 učenika u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi. Ostvareni rezultati učenika E grupe u odnosu na K grupu na finalnom testu i retestu, pokazali su veću efikasnost aktivne nastave biologije, kao i veću trajnost i kvalitet znanja učenika E grupe u odnosu na tradicionalnu nastavu. Aritmetička sredina ostvarenog broja poena na finalnom testu u E grupi iznosila je 86,87%, a u K grupi 83,06%, a na retestu u E grupi 78,46% i u K grupi 70,74%. U okviru reforme sistema vaspitanja i obrazovanja koja je u našoj zemlji u toku treba studiozno pristupiti izmenama nastavnih programa biologije za gimnaziju svih smerova i obezbediti veću zastupljenost sadržaja iz ekologije, zbog njene uloge i značaja u obrazovanju savremenog čoveka.

Ključne reči

Reference

*** (1901) Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 3
Grdinić, B. (1996) Značaj florističkih istraživanja u funkciji unapređenja nastave biologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, doktorska disertacija
Ilić, A. (1991) Moderna nastava biologije i intenzivnije učenje putem grupnog oblika rada. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, specijalistički rad
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V. (2001) Aktivno učenje 2 - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Lazarowitz, R. (1996) Teaching biology in group mastery learning model high school students academic achievment and affective outcomes. International Journal of Science Education, 18, 4, str. 447-462
Marinković, D., Savić, M., Ćurčić, B., Terzija, V. (1994) Biologija za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Miljanović, T.G. (2000) Aktivno učenje u nastavi biologije u osnovnoj školi. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, doktorska disertacija
Miljanović, T.G. (2001) Efikasnost aktivnog učenja biologije u odnosu na tradicionalnu nastavu. Nastava i vaspitanje, vol. 50, br. 3-4, str. 347-356
Radonjić, S. (1994) Biološke ekskurzije kao model obrazovno-vaspitnog rada. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, doktorska disertacija
Sharan, S. (1980) Cooperative learning in small groups: Recent methods and effects on achievement, attitudes, and ethnic relations. Review of Educational Research, vol. 50, br. 2, str. 241-271
Watson, S.B. (1991) Cooperative learning and group educational modules: Effects on cognitive achievement of high school biology students. Journal of Research in Science Teaching, 28, 2, str. 141-146
Žderić, M. (1981) Unapređivanje samostalnog rada učenika u biologiji. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine