Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2009, br. 2, str. 251-261
Uticaj stavova i preporuka UNESCO-a na razvoj koncepcije celoživotnog obrazovanja na visokoškolskom nivou
University of Pécs, Hungary
Sažetak
U ovom radu razmatra se uticaj stavova i preporuka UNESCO-a koje se odnose na vodeću ulogu visokoškolskih ustanova u promociji obrazovanja odraslih i celoživotnog obrazovanja. Polazimo od toga da je UNESCO jedna od vodećih međunarodnih organizacija koja se zalaže za to da univerziteti podrže celoživotno obrazovanje i aktivno učešće građana u društvenom životu putem modernizacije procesa, metoda i sadržaja obrazovanja. U radu nastojimo da ukažemo na sledeće: 1) uloga visokog obrazovanja jeste da pruži sveobuhvatni okvir koji će olakšati visokoškolskim ustanovama da funkcionišu kao ustanove za celoživotno obrazovanje - i to zakonski, finansijski i društveno-kulturni okvir; 2) u kontekstu celoživotnog obrazovanja univerzitet predstavlja sredinu u kojoj znanje postaje praktično i u kojoj se, u procesu suočavanja sa rastućom potrebom za praktičnim znanjem, menja odnos između teorijskog i praktičnog znanja; 3) univerziteti moraju da razvijaju međunarodnu saradnju ali i da promovišu partnerstvo između relevantnih društvenih grupa i institucija na lokalnom i regionalnom nivou; 4) istraživanje se shvata u širem smislu, ono mora da postane interdisciplinarno i interinstitucionalno a visoko obrazovanje treba da pokaže da su obrazovanje odraslih i celoživotno obrazovanje legitimne oblasti istraživanja; 5) nastavnici univerziteta treba da podstiču samousmereno učenje i da koriste otvorene strategije učenja i strategije zasnovane na analizi empirijskih podataka i da na taj način pomognu odraslima da postanu samostalni u procesu učenja.
Reference
*** (1997) Adult education: The Hamburg Declaration: The agenda for the future. Hamburg: UNESCO-UIL
*** (2001) Cape Town statement on characteristic elements of a lifelong learning higher education institution. Hamburg: UNESCO-UIE
*** (2003) Recommitting to adult education and training: Mid-term review meeting's Bangkok-Declaration. Bangkok: UNESCO
*** (2008) Pan-European statement on adult learning for equity and inclusion in the context of mobility and competition. u: CONFINTEA VI, Preparatory Conference, December 3-5, Budapest, www.confintea.hu
*** (2008) European Universities' Charter on Lifelong Learning. Brussels: EUA, www.eua.be
*** (1976) Recommendation on the development of adult education. Nairobi: UNESCO
*** (1998) The Mumbai statement on lifelong learning, active citizenship and the reform of higher education. International Journal of Lifelong Education, 17(6), 359-364
Becher, T. (1993) Meeting the contract: The role of European universities in continuing education and training. Brussels: European Centre for the Strategic Management of Universities
Commission of the European Communities (2000) A memorandum on lifelong learning. Brussels-Luxembourg, http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/lifelong-oth-enl-t02.pdf
Delors, J. (1996) Learning: The treasure within. Paris: UNESCO
Fieldhouse, R. (2000) A history of modern British adult education. Leicester: NIACE
Jarvis, P. (2001) Universities and corporate universities. London: Kogan Page
Jarvis, P. (2001) Universities as institutions of lifelong learning: Epistemological dilemmas. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 6(3), 23-41
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.