Akcije

Ekonomika preduzeća
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 52, br. 7-8, str. 202-212
Ekonomske slobode i ekonomski rast
Institut za evropske studije, Beograd
Sažetak
Ekonomski rast je jedna od ključnih tema ekonomije i jedan od osnovnih ciljeva valjane ekonomske politike. Nema, međutim, saglasnosti oko toga šta je odlučujuće za ekonomski rast. Klasična, neoklasična, institucionalna i druge škole su davale različite odgovore na to pitanje. Sažeto ću prikazati neka od poznatijih shvatanja. Za razliku od klasike i neoklasike, koje su razvoj i rast pokušavale da objasne preko internih ekonomskih mehanizama uvek su izvesnu popularnost u ekonomiji i javnom životu uživala shvatanja prema kojima su za razvoj odlučujući drugi faktori, kao što su bogatstvo resursima, klimatske prilike ili geografski položaj. Ova shvatanja možemo zvati geografsko-resursnim. Na prvi pogled izgleda da su ovi pristupi dovoljni da razjasne enigmu rasta. Na primer, neke resursima bogate zemlje kao što su Nemačka, Kanada ili SAD su doista i razvijene. Ali kako objasniti da su razvijene neke zemlje koje su siromašne resursima (Japan, Tajvan Švajcarska, Belgija, Hong Kong, Singapur, Koreja), dok su neke druge koje su veoma bogate resursima nerazvijene (Rusija, Brazil, DR Kongo, Nigerija Rumunija).
Reference
*** (2003) Koliko košta da imate biznis u Srbiji?. Beograd: G17 Institut
Barro, R.J., Sala-I-Martin, X. (1995) Economic growth. New York, itd: McGraw-Hill
Barro, R.J. (2000) Rule of law, democracy and economic performance. O'Driscoll, i dr. [ur.] str. 31-49
Berlin, I. (1969) Two concepts of liberty. u: Berlin I. [ur.] Four essays on liberty, Oxford, itd: Oxford University Press, str. 118-172, Srpski prevod: Četiri ogleda o slobodi, Nolit, Beograd, 1992
Boas, D., ur. (2002) Toward liberty. Washington: Cato Institute
Buchanan, J.M. (1975) The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan. Chicago, itd: University of Chicago Press
Farr, K.W., Lord, R.A., Wolfenbarger, L.J. (1998) Economic freedom, political freedom, and economic well-being: A causality analysis. Cato Journal, 18, 2, str. 247-62
fon Hajek, F.A. (1997) Put u ropstvo. Novi Sad: Global Book
Friedman, M.R. (1962) Capitalism and freedom. Chicago, itd: University of Chicago Press, prevod objavljen kod Global Book u N. Sadu
Furubotn, E.G., Richter, R., ur. (1991) The new institutional economics. Tubingen, itd: Mohr
Gwartney, J.O., i dr., ur. (1997) Economic freedom of the world 1997. Vancouver: Fraser Institute
Gwartney, J.O., Lawson, R., ur. (2004) Economic freedom of the world: 2003 annual report. Vancouver: Fraser Institute
Gwartney, J.O., Lawson, R., ur. (2004) Economic freedom of the world 2002. Vancouver: Fraser institute, str. 1-208., www.freetheworld.com/2004/efw2004-complete.pdf
Hanke, S.H., Walters, S.J.K. (1997) Economic freedom, prosperity, and equality. Cato journal, 17, 2, str. 1-23
Hume, D. (1987) Essays moral, political and literary. Indianapolis: Liberty Fund
Johnson, B., i dr. (1999) The 1999 index of economic freedom. Washington, DC: Heritage Foundation
Lai, D. (1994) Poverty and development. u: Siebart H. [ur.] The ethical foundations of the market economy, Tubingen, itd: Mohr, str. 147-173
Locke, J. (1976) Two treatises on government. Oxford: Clarendon Press
Messick, R.E. (1996) World survey of economic freedom 1995-6. New Brunswick-London: Transaction Publishers
O'Driscoll, G.R., i dr., ur. The 2002 index of economic freedom. Washington, DC: Heritage Foundation
O'Driscoll, G.P., i dr. (2004) The 2004 index of economic freedom. Washington: Heritage foundation
O'Driscoll, G.P., Holmes, K.R., Kirkpatrick, M. (2001) The 2001 index of economic freedom. Washington: Heritage Foundation
Pejović, S. (1990) The economics of property rights: Towards a theory of comparative systems. Dordrecht, itd: Kluwer
Prokopijević, M.L. (2000) Konstitucionalna ekonomija. Beograd: e-Press
Prokopijević, M.L. (2002) Demokratija i ekonomija. ICER Working papers, Turin, WP br. 16/2002, Available at: www.icer.it
Prokopijević, M.L. (2002) Demokratija i ekonomija. Podgorica: Faculty of Economics, str. 87-101
Sachs, J.D. (2001) Tropical underdevelopment. NBER Working Paper Series, br. W8119
Smith, A. (1976) Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Oxford, itd: Oxford University Press
Solow, R.M. (1956) A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 70, br. 1, str. 65-94
Stevanović, A., Tasić, S., ur. (2004) Tržišne reforme u Srbiji - jedan predlog. Beograd: Centar za slobodno tržište, www.fmc.org.yu
Stigler, G.J. (1978) Wealth and possible liberty. Journal of Legal Studies, 7, 2, str. 213-7
von Hayek, F.A. (1960) The constitution of liberty. Chicago, itd: University of Chicago Press, Srpski prevod: Poredak slobode, Global book, N. Sad 1998
Walker, M. (1988) Freedom, democracy and economic welfare. Vancouver: Fraser Institute
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: referat po pozivu
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2004)
Ekonomske slobode i ekonomski rast
Prokopijević Miroslav

Ekonomika preduzeća (2004)
Ekonomske slobode u Srbiji - od tranzicije do konfuzije i nazad
Đuričin Dragan N.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Evropske integracije i privredni rast Srbije - ekonomska integracija kao alternativa članstvu u EU
Begović Boris

prikaži sve [94]