Akcije

Sociologija
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 36, br. 4, str. 443-468
Youth in transition: Adoption of dominant social values
(naslov ne postoji na srpskom)
Institut društvenih nauka, Beograd
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije - odbrana pravila igre. Beograd: Filip Višnjić
Buchanan, J.M. (1975) The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan. Chicago, itd: University of Chicago Press
Gligorov, V. (1985) Politička vrednovanja. Ljubljana: Partizanska knjiga - Izdavačko publicistička delatnost
Held, D. (1988) Models of democracy. Cambridge, itd: Polity Press
Laski, H.J. (1985) Sloboda u modernoj državi. Beograd: Radnička štampa
Lazić, M.B., Mrkšić, D.M., Vujović, S.Đ., Kuzmanović, B.R., Gredelj, S.S., Cvejić, S.P., Vuletić, V. (1994) Razaranje društva - jugoslovensko društvo u krizi 90-ih. Beograd: Filip Višnjić
Matić, M.A. (1993) Liberalizam. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Matić, V., Ilić, D., ur. (1994) Kultura vlasti - index smena i zabrana. Beograd: Radio B92
Merton, R.K. (1968) Social theory and social structure. New York, itd: Free Press
Puhovski, Ž. (1990) Liberalism. u: Prpić I., Puhovski Ž. i Uzelac M. [ur.] Leksikon temeljnih pojmova politike - abeceda demokracije, Zagreb: Školska knjiga
Rosandić, R., Pešić, V.D., ur. (1994) Ratništvo, patriotizam, patrijarhalnost - analiza udžbenika za osnovne škole / Patriotism, combativity, patriarchality. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Savezni zavod za statistiku (1993) Popis stanovništva, domaćinstva, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 1991. godini. Beograd, vol. 1 and 5
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (1996)
Materinstvo u Srbiji - paradoks samo/žrtvovanja
Blagojević-Šijaković Marina M.

Sociološki pregled (1999)
Etnička mržnja u Srba kao propagandni mit
Vasović Mirjana D.

Teme (2000)
Jedna ili više demokratija
Avramović Zoran M.

prikaži sve [94]