Akcije

Ekonomika poljoprivrede
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 62, br. 2, str. 437-452
Efficiency of EU financial support policy for development of rural entrepreneurship in Poland
(naslov ne postoji na srpskom)
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute, Warsaw, Poland

e-adresawasilewski@ierigz.waw.pl
Projekat:
Multi-annual Programme: 'Competitiveness of the Polish food economy in the conditions of globalization and European integration', realised by the Institute of Agriculture and Food Economics - National Research I

Ključne reči: EU policy; public support; efficiency of allocation; SME development; rural areas
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
The main research objective was to assess the efficiency and effectiveness, in some theoretical approaches considered as a type of efficiency, of EU financial support affecting the entrepreneurship development in rural areas of Poland. Descriptive and comparative analysis of basic statistics and Gini coefficient as well as the econometric model of absolute beta convergence were applied as e research methods. The analysis utilised the data from Central Statistical Office, Local Data Bank, for 2004-2013 for 1,529 rural counties. General conclusion of the paper is that EU financial support had a positive and statistically significant impact on local absolute beta convergence. Moreover, the analyses confirmed that the higher level of support from the EU budget accelerates an increase in the number of private enterprises, micro-enterprises and the number of the employees. It also slows down the processes of growth in the number of the unemployed. However this is the short-time effect.
Reference
Abreu, M., de Groot, H.L.F., Florax, R.J.G.M. (2005) A Meta-Analysis of β-Convergence: the Legendary 2%. Journal of Economic Surveys, 19(3): 389-420
Coase, R.H. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3, str. 1-44
Domanska, B.B. (2011) Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji regionow szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, University of Lodz, Lodz., no. 253, pp. 9
Gancarczyk, M. (2010) Wsparcie publiczne dla MSP, Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza. Warszawa: C. H. Beck
Krol, M. (2000) Kierunki oddziaływania uwarunkowan na cele i srodki polityki zatrudnienia. Polityka Gospodarcza, no. 3, pp. 43-50
Landreth, H., Colander, D. (2005) Historia Mysli Ekonomicznej. Warszawa: PWN, pp. 58-63
Lau, L.J., Qian, Y., Roland, G. (2000) Reform Without Losers: An Interpretation of China's Dual-Track Approach to Transition. Journal of Political Economy, 108(1): 120
Lazniewska, E., Gorecki, T., Chmielewski, R. (2011) Konwergencja regionalna. Poznan: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Local Data Bank of the Central Statistical Office-Central Statistical Office of Poland Warsaw, information portal, available at: www.stat.gov.pl
Monfort, P. (2008) Convergence of EU regions measures and evolution. u: A series of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate-General for Regional Policy, Brussels: European Commission, Working papers 1/2018, pp. 1-20
Murrell, P. (2005) Institutions and Firms in Transition Economies. u: Handbook of New Institutional Economics, New York: Springer, : 667-699
North, D. (2005) Institutions and the performance of economies over time. u: [ur.] Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht-Berlin-Heidelberg-New York: Springer, pp. 22-23
Pawłowski, G. (2000) Wykorzystanie analizy efektywności funkcjonowania instytucji publicznych w aspekcie konkurencyjności regionów. Polityka Gospodarcza, no. 3, pp. 65-71
Quah, D. (1996) Twin peaks: Growth and convergence in models of distribution dynamics. Economic Journal, 106, str. 1045-1055
Romer, P.M. (1994) The origins of endogenous growth. Journal of Economic Perspectives, vol. 8, br. 1, str. 3-22
Solow, R.M. (1956) A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 70, br. 1, str. 65-94
Steger, T.M. (2006) On the Mechanics of Economic Convergence. German Economic Review, 7(3): 317-337
Stiglitz, J.E. (2004) Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN
Stringham, E. (2001) Kaldor-Hicks efficiency and the problem of central planning. Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 4, no. 2, pp. 42
Wasilewski, A., Ed. (2011) Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierajace rozwoj przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich. Warszawa: IAFE-NRI, Prace Programu Wieloletniego, no. 14
Wasilewski, A., Ed. (2013) Skuteczność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości. Warszawa: IAFE-NRI, Prace Programu Wieloletniego, no. 77, pp. 46-47
Weingast, B.R. (2005) The Performance and Stability of Federalism: An Institutional Perspective. u: Handbook of New Institutional Economics, New York: Springer, : 149-172
Williamson, J.G. (1965) Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns. Economic Development and Cultural Change, vol. 13, br. 4, str. 3-45
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1502437W
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.