Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 4, str. 1961-1970
Ekonomska analiza instituta prava preče kupovine u Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaL.Baturan@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: pravo preče kupovine; Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju; restitucija
Sažetak
U radu se analiziraju koristi i troškovi postojanja prava preče kupovine, uspostavljenog Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Osnovna pretpostavka rada je da se ovim pravnim institutom remeti efikasnost alokacije resursa i smanjuje blagostanje u društvu, a da postoje instrumenti kojima se u javnu svojinu mogu pribavljati dobra na efikasniji način. Radi dokazivanja ovih hipoteza, korišćen je metod neoinstitucionalne ekonomije, a u manjoj meri i normativni metod. U prvom delu rada analizira se pravo preče kupovine u pravnom sistemu Republike Srbije. Zatim se proučava pravo preče kupovine i njegovi efekti na odstupanje od optimalne alokacije resursa. U trećem delu, analizira se institucionalni okvir za postizanje optimalne alokacije. Tu se posebno govori o nepreciznoj definiciji imovinskih prava, kao i o povećanim transakcionim troškovima usled postojanja prava preče kupovine.
Reference
*** (2011-2015) Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Sl. glasnik RS, br. 72, 108/2013, 142/2014, 88
*** (1995-2013) Zakon o eksproprijaciji. Sl. glasnik RS, br. 53, 20/2009, 55
*** (2014/2015) Zakon o prometu nepokretnosti. Sl. glasnik RS, br. 93, 121; 6
*** (1998/2009) Zakon o prometu nepokretnosti. Sl glasnik RS, br. 42, 111
Albert, C. (2009) Rent Extracting Theory of Right of First Refusal. Journal of Industrial Economics, vol. 57, 252-264
Coase, R.H. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3, str. 1-44
Cooter, R. Thomas Ulen, Law and Economics. London UK: Addison Wasley, 162-166, Third Edition
Cvetić, R. (1997) Pojam, cilj i pravna priroda prava preče kupovine. ZRPFNS, Novi Sad, god. 31, br. 1-3, str. 143-154
Cvetić, R. (2003) Neka sporna pitanja vezana za institut prava preče kupovine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 3, str. 143-152
Cvetić, R. (2008) Mesto prava preče kupovine u građanskom zakoniku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 173-184
Cvetić, R. (2014) Pravo preče kupovine u izvršnom postupku u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 147-160
Cvetić, R. (2002) Pravo preče kupovine. Novi Sad: SCI
Kahan, M., Leshem, S., Sundaram, R.K. (2012) First-Purchase Rights: Rights of First Refusal and Rights of First Offer. American Law and Economics Review, 14(2): 331-371
Milkov, D. (2013) Upravno pravo II - upravna delatnost. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, str. 328; neizmenjeno izdanje
Nikolić, D. (1989) Pravo preče kupovine u uslovima visoke inflacije. ZRPFNS, Novi Sad, god. 23, br. 4, str. 246-250
Nikolić, D. (1996) Titulari zakonskog prava preče kupovine poljoprivrednog zemljišta. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 68, br. 9, str. 334-339
Orlić, M. (1982) Stvarno pravo. Beograd, str. 435
Orlić, M.V. (1978) Pravo preče kupovine. u: Stanković Obren, Perović Slobodani i Trajković Milorad [ur.] Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd: Službeni list, Tom III
Samardžić, S. (2015) Dosadašnja primena Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Ministarstvo pravde RS i GIZ, str. 38-40
Sch, fer H., Ott, C. (2004) The economic analysis of civil law. Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing
Shavell, S. Foundations of Economic Analysis of Law. Zagreb: Mate doo, 125-135
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9977
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci