Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Psihologija
2004, vol. 37, br. 1, str. 51-62
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/PSI0401051D
Dijagnostičke mogućnosti indeksa za procenu kognitivnog funkcionisanja na Rorschach testu
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
bKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd

e-adresa: tamdzam@eunet.yu

Sažetak

Istraživanje predstavlja teorijsku i empirijsku komparaciju tri indeksa za procenu psihotičnog funkcionisanja sa Rorschach testa. To su Indeks shizofrenije (SCZI), Indeks Ego oštećenja (EII) i novi Indeks percepcije i mišljenja (PTI). Uprkos razlikama u nazivu, kao i razlikama u konceptualnim polazištima, ovi indeksi se značajno preklapaju jer uključuju slične indikatore. Istraživanje je imalo za cilj da ispita diskriminativnu vrednost ovih indeksa i njihovih pojedinačnih indikatora, kao i da na osnovu dobijenih rezultata formira novi indeks koji uključuje indikatore sa najboljom diskriminativnom vrednošću.

Ključne reči

Rorschach; shizofrenija; oštećenje Ego funkcija; Indeks percepcije i mišljenja

Reference

Blatt, S.J., Brenneis, C.B., Schimek, J.G. (1976) Normal development and psychopathological impairment of the concept of the object on the Rorschach. J Abnorm Psychol, 85(4): 364-73
Džamonja-Ignjatović, T., Đurić-Jočić, D., Pavličić, N. (2001) Ispitivanje karakteristika i mogućnosti kliničke primene indeksa ego-oštećenja. Psihologija, vol. 34, br. 3-4, str. 355-366
Exner, J.E. (1993) The Rorschach: A comprehensive system, vol. 1: Basic Foundations. New York, itd: Wiley
Exner, J.E. (2000) Rorschach workshops. Asheville: Alumni Newsletter
Exner, J.E. (2001) A Rorschach workbook for the comprehensive system. Asheville: Rorshach Workshops
Meyer, G.J., Resnick, J. (1996) Assessing Ego Impairment: Do scoring procedures make a difference?. u: XV International Congress on the Rorschach and projective methods, Boston
Perry, W., Viglione, D.J. (1991) The Ego Impairment Index as a predictor of outcome in melancholic depressed patients treated with tricyclic antidepressants. J Pers Assess, 56(3): 487-501
Perry, W., Viglione, D., Braff, D. (1992) The Ego Impairment Index and schizophrenia: A validation study. J Pers Assess, 59(1): 165-75
Perry, W., Braff, D.L. (1994) Information-processing deficits and thought disorder in schizophrenia. Am J Psychiatry, 151(3): 363-7
Perry, W., Mcdougall, A., Viglione, D.J. (1995) A five year follow-up on the temporal stability of the Ego Impairment Index. J Pers Assess, vol. 64, 112-118
Resnick, J., Meyer, G.J. (1995) Rorschach assessment of Ego functioning: A comparison of the EII and the CESI. u: Rad prezentovan na skupu SPA, Atlanta