Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Psihologija
2001, vol. 34, br. 3-4, str. 367-374
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Indikatori graničnog poremećaja ličnosti na Roršah-metodu
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd

Sažetak

U oblasti psihopatologije koncept graničnosti je jedan od najkontroverznijih i izaziva različite stavove na nivou imenovanja, operacionalizacije i epistemološke pozicije. Paralelno s razvojem koncepta, javlja se i stav da je psihološko testiranje neophodno radi postavljanja pravilne dijagnoze posebno primena projektivnih tehnika koje simuliraju nestrukturisanu situaciju u kojoj se najbolje opserviraju karakteristike graničnih ispitanika. Najčešće se u istraživanjima graničnih koristi skala inteligencije, MMPI upitnik i Roršahov metod, a kompariraju se većinom s grupom shizofrenih pacijenata. Istraživanjem je obuhvaćeno 60 ispitanika dijagnostikovanih kao shizofreni poremećaj i granični poremećaj ličnosti (PL) prema DSM IV klasifikaciji. Istraživanje je pokazalo da se grupe razlikuju u pogledu verbalne i neverbalne ekspresije na Roršahovom metodu detektovani su pojedinačni indikatori koji najbolje diskriminišu grupe izdvojena je kvazikanonička diskriminativna funkcija koja u najboljoj meri ekstremizuje komparirane grupe i definisana je kao veća složenost i manja devijantnost grupe graničnog PL nasuprot manjoj složenosti i većoj devijantnosti kod grupe shizofrenih. Diskutuju se problemi upotrebe Obuhvatnog sistema u diferencijalnoj dijagnostici graničnog poremećaja ličnosti.

Ključne reči

Reference

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Washington, DC, 4th ed
Divac-Jovanović, M., Švrakić, D.M., Lečić-Toševski, D.M. (1993) Personality disorders: Model for conceptual approach and classification. Part I: General model. Am J Psychother, 47(4): 558-71
Exner, J.E. (1986) Some Rorschach data comparing schizophrenics with borderline and schizotypal personality disorders. J Pers Assess, 50(3): 455-71
Exner, J.E. (1993) The Rorschach: A comprehensive system, vol. 1: Basic Foundations. New York, itd: Wiley
Exner, J.E. (1995) Issues and methods in Rorschach research. Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Kernberg, O.F. (1978) The structural diagnosis of borderline personality organization. u: Hartocollis P. [ur.] Borderline personality disorders: The concept, the syndrome, the patient, New York: International University Press