Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1999, vol. 32, br. 3-4, str. 157-168
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Empirijska i konceptualna povezanost Roršah i NEO-PI-R indikatora
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd

Sažetak

Ispituje se empirijska i konceptualna povezanost dve vrste procene ličnosti inventara ličnosti (samoopisni način procene: svesni nivo) i projektivne metode (indirektna procena: nesvesni nivo). Komparirani su testovni indikatori NEO-PI-R upitnika i Roršah metoda. Ciljevi istraživanja su poređenje konceptualno slično definisanih indikatora sa obe tehnike poređenje saglasnosti oba nivoa procene različitih grupa psihijatrijskih pacijenata; određivanje seta varijabli sa oba instrumenta koje uspešno diferenciraju psihotične i neurotične pacijente. Uzorak čine dve ujednačene grupe po 30 hospitalizovanih psihotičnih i neurotičnih pacijenata. Rezultati pokazuju da stepen povezanosti između konceptualno sličnih indikatora sa obe tehnike varira zavisno od teorijskih faktora tj. konceptualnih razlika u definisanju indikatora na različitim instrumentima, metodoloških faktora tj. razlika u načinu i nivoima procene, i psihopatoloških faktora tj. razlika u pristupu strukturisanom i nestrukturisanom materijalu kod psihotičnih i neurotičnih pacijenata. Diskutuju se problemi korelacionih studija, pitanja eksterne validnosti i dijagnostičke usaglašenosti različitih metoda dijagnostičke procene.

Ključne reči

Roršah sveobuhvatni sistem; petofaktorski model ličnosti; psihodijagnostička procena ličnosti

Reference

Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1992) Normal personality assessment in clinical practice: The NEO personality inventory. Psychological Assessment, 4 (1)
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1992) Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and the NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1995) Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the revised NEO Personality Inventory. J Pers Assess, vol. 64, br. 1, str. 21-50
Exner, J.E. (1993) The Rorschach: A comprehensive system, vol. 1: Basic Foundations. New York, itd: Wiley
Exner, J.E. (1995) Issues and methods in Rorschach research. Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Meyer, G.J. (1993) The impact of response frequency on the Rorschach constellation indices and on their validity with diagnostic and MMPI-2 criteria. J Pers Assess, 60(1): 153-80