Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Ekonomski pogledi
2005, vol. 5, br. 2, str. 17-35
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 07/04/2010
Menadžment znanjem kao nova upravljačka paradigma
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

Sažetak

Iz svega rečenog jasno se može zaključiti da je KM moćna i korisna upravljačka paradigma koja se ne sme ignorisati ili marginalizovati, a još manje tumačiti kao neka moda. Kao izrazito procesno orjentisan koncept KM integriše sve mikro i makro aspekte poslovnog upravljanja koje se temelji na informacijama, značenju i učenju. Pri tome, on prevazilazi sve dosadašnje koncepte menadžmenta informacijama, menadžmenta inovacija i menadžmenta tehnologije i utire put ka novoj upravljačkoj paradigmi - menadžmentu idejama (idea menadžment) kao kritično nedostajaćem resursu svuda u svetu. Fokusirajući se na znanje koje se nalazi u ljudima KM istovremeno i dodatno afirmiše i značaj menadžmenta informacija i informatičke tehnologije kao snažne podrške za razvoj i primenu znanja. Zbog toga, koncept KM privlači najveću moguću pažnju širokog kruga različitih stručnjaka svuda u svetu, pogotovo razvijenom, ne samo s područja poslovnog upravljanja. To se, nažalost, ne može reći i za zemlje u tranziciji koje još uvek više deklarativno, nego stvarno, teže ka novoj tržišnoj kulturi poslovanja u uslovima globalizacije. Kao proces sveopšteg prožimanja različitih privreda i društava globalizacija se istovremeno potvrđuje i kao proces prerasipanja dominantnog znanja u druge vidove dominacije. A takvoj dominaciji svako se može odupreti opet samo - još dominantnijim znanjem. Mada principijalno niko unapred nije favorit, stvarni brojevi (kadrovski potencijal, ogromna ulaganja u naučne, obrazovne i istraživačke kapacitete itd.) su već odavno podeljeni. Ali uvek postoje šanse za najbolje čak iako nastupe sa zakašnjenjem. Uostalom u svakoj trci postoje i iznenađenja i ne pobeđuje uvek favorit. Ko želi pobediti ili dobiti trku mora u njoj učestvovati. Posmatrači nikada neće dobiti trofej. Zato u ovoj godini Ajnštajnovih jubileja podsećanje na njegovu čuvenu jednačinu može biti korisno i za razumevanje teme ovog našeg rada. Ako je Ajnštajn ispravno postavio relaciju da je energija jednaka proizvodu mase i brzine svetlosti na kvadrat, onda se sličan odnos može utvrditi između efektivnosti (grupe, preduzeća, nacije...) i sposobnosti svakog njegovog člana (ljudskog kapitala: What you know), veza (connections) između članova tima kao socijalnog kapitala (who you know) i brzine komunikacija (communications) koje teku kroz te veze. Dakle, E = mc, odnosno E = mc2.

Reference

Amidon, D.M. (2003) Innovation superhighway: Harnessing intellectual capital for sustainable collaborative advantage. Boston: Butterworth-Heinemann
Boisot, M., Macmillan, I.C. (2004) Crossing epistemological boundaries: Managerial and entrepreneurial approaches to knowledge management. Long Range Planning, vol. 37, Issue 6, str. 11-20
Fahey, L., Srivastava, R., Sharon, J.S., Smith, D.E. (2001) Linking e-business and operating processes: The rok of knowledge management. Knowledge management, Vol. 40, Number 4
Fuller, S. (2002) Knowledge management foundations. Boston: Butterworth-Heinemann
Inić, B.P., Kukrika, M., i dr. (2003) Kako biti konkurentan na globalnom tržištu menadžment znanjem i intelektualnim kapitalom. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Mintzberg, H. (1998) Opening up the definition of strategy in strategy process: Concept, contexts and cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall
Pokrajac, S. (2001) Menadžment promena i promene menadžmenta. Beograd: Topy
Pokrajac, S. (2005) Menadžment znanjem u uslovima globalizacije i tranzicije. u: B.P.Inić [ur.] Poslovna inteligencija, Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, 59-73
Spek, R., Spijkevert, A. (2005) Knowledge management: Dealing intelligently with knowledge. Hague: CIBIT
Wiig, K.M. (1993) Knowledge management foundation. New York: Shema Press
Wiig, K.M. (1997) Knowledge management: where did it come from and where will it go?. Journal of Expert Systems with Applications, Special Issue on Knowledge Management