Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
Ekonomski pogledi
2007, br. 2, str. 39-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 12/04/2012
Načini i pretpostavke za ostvarenje konkurentske prednosti
nema

Sažetak

Konkurentnost u savremenim uslovima poslovanja označava sposobnost da se konkuriše na svetskom tržištu. Preduzeće koje je postiglo konkurentsku prednost na tržištu, postaje dominantno za određeni vremenski period. Ono pokazuje rastuće interakcije sa poslovnim procesima kupaca i njihovim životnim stilovima, razvija više kooperacije sa dobavljačima i ponaša se liderski u okruženju. Ovakvo preduzeće stiče trajniju konkurentsku prednost i pretpostavku za dalji rast. Za svako preduzeće od velike je važnosti sprovesti analizu koliko dugo će dotično preduzeće moći da održava stečene konkurentske prednosti. Pri tome se mora računati i na aktivnosti konkurencije i mogućnosti da ugroze poziciju preduzeća na tržištu, a takođe se moraju oceniti mogućnosti preduzeća da sačuva prednost koju je datim proizvodima obezbedilo. Polazna pretpostavka za sticanje konkurentske prednosti je činjenica da se preduzeće uvek nalazi u nekoj grani koja ima specifične faktore uspeha, koje je potrebno analizirati da bi mogli da stvore strategiju kojom će poboljšati svoju konkurentsku poziciju. Dilema se često javlja oko toga u kojim faktorima treba tražiti bazu za sticanja ili gubljenje konkurentske prednosti. Preduzeće reaguje i utiče na strukturu grane i mora da bira odgovarajuću poziciju u njoj. Obično je glavna stvar kod pozicioniranja upravo konkurentska prednost zasnovana na vođstvu u troškovima ili diferenciranju. Preduzeće bira tip konkurentske prednosti koju želi i širinu u kojoj će je ostvariti. Osim grane, sticanje konkurentske prednosti zavisi od stanja u nacionalnoj privredi. Međutim, ne mogu sva preduzeća iz jedne nacionalne privrede da imaju konkurentsku prednost na tržištu, i to, pre svega zbog toga što svaka zemlja ima svoje osobenosti koje nekada mogu dovesti do toga da zahvaljujući sirovinama ili jeftinoj radnoj snazi (ili bilo kojim drugim faktorima), ostvare konkurentsku prednost zahvaljujući komparativnim prednostima koje data privreda pruža.

Reference

Bergman, B., Klefsjo, B. (1994) Quality: From customer need to customer satisfaction. London: McGraw - Hill
Buzzell, R., Gale, B. (1987) The PIMS principles: Linking strategy to performance. New York, itd: Free Press
Fahey, L. (1989) Strategic planning: Management reader. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall, pp 146
Gale, B.D., Klavans, R. (1984) Formulating a quality improvement strategy. Pimsletter, Cambridge, br. 31
Hunt, S.D., Morgan, R.M. (1995) Competitive Advantage Theory of Competition. Journal of Marketing, April, 1-15
Kotler, P.J. (1988) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Milisavljević, M. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M., Todorović, J.B. (1995) Marketing strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Schnaars, P.S. (1991) Marketing strategy. New York: The Free Press