Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac
2007, br. 17, str. 133-137
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak

Tehnološka i marketinška kompetentnost kao uslov inovacije proizvoda
Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac

Sažetak

Inovacija proizvoda je jedan od načina stvaranja uslova za opstanak, rast i razvoj preduzeća, i njegovo prilagođavanje potrebama okruženja. Inovacije doprinose realizaciji definisanih ciljeva, kada je preduzeće kompetentno tehnološki i marketinški, odnosno naučno i stručno osposobljeno za proizvodnju i plasman proizvoda koji zadovoljavaju potrebe i očekivanja kupaca. U zavisnosti od toga u čemu jeste ili nije kompetentno, preduzeće se može opredeliti za neku od sledećih strategija: oslanjanje na kompetentnost koju ima (marketinšku ili tehnološku), izgradnja ili jačanje nedostajuće ili slabe kompetentnosti, ulazak u alijansu sa preduzećem koje je kompetentnije i odustajanje od inovacije proizvoda. Preduzeće mora da ima saznanje o svojoj snazi i prednostima, ali i slabostima, i da na toj osnovi definiše put do cilja. U protivnom, njegovi napori i angažovanja u oblasti inovacija neće biti uspešni.

Reference

Cvetković, L.V. (1996) Marketing koncept organizacije proizvodnje. Beograd, itd: Prosveta
Kotler, P.J. (2001) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York, itd: Free Press
Porter, M.E. (1980) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, itd: Free Press
Schon, A.D. (1967) Technology and change: The new Heraclitus. New York: Dell Publishers