Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
Ekonomski pogledi
2004, vol. 4, br. 3, str. 117-123
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Šumpeterijanski i neošumpeterijanski modeli inovacija
Viša poslovna škola, Blace

Sažetak

Razvoj ljudskog društva ima tendenciju modifikacije, usavršavanja i prevazilaženja početnih uslova, neprekidno transforimišući materijalno i nematerijalno okruženje i unapređujući svest čoveka o samom sebi i ambijentu u kojem živi. U tom okruženju čovek se javlja kao generator promena koje su pokretač i manifestacija samog razvoja. On je "inovator" - kreira nove načine i rešenja, trudeći se da na taj način pojednostavi svoju stvarnost. Sama inovacija predstavlja nešto bitno drugačije i originalno, nešto što nije viđeno u dosadašnjem periodu. Ukratko, ideja inovacija i inovativnosti je u današnjim uslovima široko prihvaćena. Imajući napred istaknute činjenice u vidu cilj ovog rada definišemo kao pokušaj objašnjenja suštine inovacija, s jedne, i osnovnih razlika u načinu na koji su strukturirane i organizovane inovativne aktivnosti, s druge strane. Odgovor na ovo pitanje smatramo vrlo važnim budući da u zavisnosti od njega sledi odgovarajuća politika inovacija na makro i mikronivou.

Reference

Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Nelson, R., Winter, S. (1982) An evoluntionary theory of economic change. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Pokrajac, S. (2002) Tehnologija, tranzicija i globalizacija. Beograd: Savez naučnih stvaralaca Srbije
Souder, W. (1987) Managing new product innovations. Lexington, MA, itd: Lexington Books
Stanković, F., Vukmirović, N. (1995) Preduzetništvo - nove tehnike i metode. Novi Sad: Matica srpska