Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac
2004, br. 13, str. 44-47
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Tehnološko predviđanje i upravljanje inovacijama
Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac

Sažetak

Na osnovu rečenog o tehnološkom predviđanju i upravljanju inovacijama, može se zaključiti sledeće: 1. Tehnološko predviđanje može doprineti novim rešenjima u vezi sa tehnologijama i to sa različitih aspekata, kao što su: · racionalizacija postojećih tehnologija, · izbor nove tehnologije. 2. Tehnološko predviđanje i upravljanje inovacijama predstavljaju izraz spremnosti preduzeća da prema promenama izgrađuju aktivan odnos. Bez takvog pristupa, životni ciklus preduzeća je kraći neizvesniji i neuspešniji. Drugim rečima, tehnološka predviđanja i upravljanje inovacijama omogućuju preduzećima da rizik u ostvarivanju svojih ciljeva svedu na prihvatljiv nivo. 3. Takođe se može reći da tehnološka predviđanja i upravljanje inovacijama predstavljaju izraz odnosa prema budućnosti, koji može biti definisan na sledeći način: budućnost prošlosti je u budućnosti; budućnost sadašnjosti je u prošlosti; budućnost budućnosti je u sadašnjosti.

Reference

Bhalla, S.K. (1987) The effective management of technology. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Dumbleton, J.H. (1986) Management of high technology research and development. Amsterdam, itd: Elsevier
Levi-Jakšić, M.I. (1992) Upravljanje tehnologijom u preduzeću. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Quin, J.J. (1985) How companies keep abreast of technological change. Long Range Plann, IV