Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
Privredna izgradnja
1999, vol. 42, br. 3-4, str. 161-169
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Kriza, upravljanje i inovacije
Institut za spoljnu trgovinu, Beograd

Sažetak

U ovom radu se razmatraju uloga, zadaci i mogućnosti menadžmenta i menadžera u savladavanju naše krize. Neosporno je da su menadžeri i menadžment neophodni našem društvu, jer bez njih nema efikasnog vođenja preduzeća efikasnog poslovanja pojedinačnih privrednih subjekata, pa time ni izlaska iz ekonomske krize. Sve inovacije su promena, ali sve promene nisu inovacija. Promena inovativnog karaktera predstavlja vrstu izazova, zahteva poseban napor i skopčana je sa rizikom. Inovativna organizacija pretpostavlja menadžment sklon i sposoban da inicira, podrži i sprovodi promene inovativnog karaktera. Za značajnije diskontinualne inovacije potrebna je velika koncentracija moći. Inovativan menadžer poseduje kako kreativnost i inovativnost, tako i stručnost i poznavanje posla. U organizaciji, bez podrške menadžmenta teško je izvršiti skromne, a kamoli promene inovativnog karaktera.

Ključne reči

Reference

Bartol, K.M., Marin, D.S. (1991) Management. New York, itd: McGraw-Hill
Drucker, P.F. (1985) Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York, itd: Harper and Row
Dunbam, R.B., Puerce, J.L. (1989) Management. Glenview, IL: Scott and Foresman
Jovanović, P.M. (1995) Menadžment, ekonomska kriza i promene. u: SymOrg '95, IV međunarodni simpozijum 'Menadžment, ekonomska kriza i promene', 29.05-1.06, Zlatibor, zbornik radova, Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON, str. 5
Jovanović, P.M. (1994) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M. (1995) Menadžment i inovacije. u: SymOrg '95, IV međunarodni simpozijum 'Menadžment, ekonomska kriza i promene', 29.05-1.06, Zlatibor, zbornik radova, Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON, str. 17
Yukl, G.A. (1998) Leadership in organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall