Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
1998, vol. 44, br. 4-6, str. 233-245
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Svojina kao sastavni deo tehnološke strategije i tehnološke promene u preduzeću
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

*** Novi međunarodni ekonomski poredak - putevi ostvarivanja, perspektive. Finansije, str. 435
*** (1997) Zakon o svojinskoj transformaciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 32, 22.jul
Bajec, J.M., Joksimović, L.Ž. (1997) Savremeni privredni sistemi. Beograd: Ekonomski fakultet
Cvetanović, S.Ž. (1995) Politika privrednog razvoja. Beograd, itd: Prosveta
Cvetanović, S.Ž. (1997) Tehnološke promene i ekonomska efikasnost. Niš: Ekonomski fakultet
Čengić, D. (1985) Državna regulacija i tehnološka promjena - dosezi i okviri regulacije tehnološkog razvoja u suvremenom kapitalizmu. Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta / IDIS
Drašković, V. (1997) Neoinstitucionalne ekonomske teorije - prava svojine, firme i društvenog izbora. Beograd: Ekonomika
Furubotn, E.G., Pejović, S., ur. (1974) The economics of property rights. Cambridge, MA: Ballinger
Gams, A. (1987) Svojina. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za filozofiju i društvenu teoriju
Grossman, G.H. (1967) Economic systems. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Holesevsky, V. (1977) Economic Systems: Analysis and comparison. New York, itd: McGraw-Hill
Kornai, J. (1992) Put u slobodnu privredu - napuštanje socijalističkog sistema - primer Mađarske. Beograd: Ekonomski institut
Levi-Jakšić, M.I. (1992) Upravljanje tehnologijom u preduzeću. Beograd: Savremena administracija
Madžar, L.D. (1995) Svojina i reforma. Beograd: Ekonomski institut
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Pjanić, Z., Stojanović, I.V., Jakšić, M.P., ur. (1994) Ekonomska i poslovna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Popovska, Z. (1987) Tehnološka strategija kao sastavni deo razvojne strategije u samoupravnom društvu. Beograd: Ekonomski biro
Smith, A. (1970) Bogatstvo naroda. Zagreb, itd: Kultura