Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
Mining and Metallurgy Engineering Bor
2015, br. 2, str. 161-180
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/MMEB1502161S


Upravljanje poslovnim uspehom
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresa: ljsavic@open.telekom.rs, mrvladimirradovanovic@yahoo.com

Sažetak

U ovom radu se prvo ukazuje na suštinu i svrhu merenja poslovnog uspeha kao i na teorijskometodološke probleme u definisanju modela za merenje ukupnog poslovnog uspeha. Izražavanjem i merenjem ukupnog poslovnog uspeha kvantitativno se formalizuje i definiše efikasnost i efektivnost funkcionisanja celokupnog sistema preduzeća. Savremeno okruženje koje odlukuje složenost, neizvesnost, česte i značajne promene i postojanje izražene konkurencije zahteva od preduzeća da stalno unapređuju sisteme merenja poslovnog uspeha. U radu se, ne sporeći značaj finansijskih merila za kontrolu i merenje poslovnog uspeha, ističe neophodnost uspostavljanja novih pristupa gde su finansijski pokazatelji kombinovani sa velikim brojem nefinansijskih pokazatelja. Iskustva u praktičnoj primeni pojedinih modela su vredna saznanja u kom pravcu treba dalje ići da bi menadžeri imali efikasniju podršku u upravljačkom procesu. Imajući ovo u vidu rudarska preduzeća treba da unapređuju sisteme za kontrolu i merenje poslovnog uspeha, crpeći iskustva iz kompleksne poslovne prakse odnosno utvrđivanju svih onih merila koja su stekla atribute efikasnog upravljačkog instrumenta.

Ključne reči

efektivnost; efikasnost; merenje poslovnog uspeha; model poslovnog uspeha; finansijski pokazatelji; prizma performansi

Reference

Domanović, V., Bogićević, J. (2011) Mogućnosti primene Balanced Scorecard koncepta u Srbiji. u: Naučni skup Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, Palić: Naučno društvo ekonomista Srbije
Domanović, V. (2013) Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 1, str. 31-44
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2013) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 161
Grozdanović, D.Ž. (2003) Osnovi ekonomike preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Kaličanin, Đ.M. (2005) Formulisanje i primena strategija stvaranja vrednosti. Beograd: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Kaplan, R., Norton, D. (2000) Having Trouble With Your Strategy?, Then Mapit!. Harvard Business Review, p. 4. September-; October
Krstić, B. (2007) Model merenja performansi ukupne poslovne uspešnosti preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Kukoleča, S.M. (1994) Ekonometar. Beograd: S.A.M. Konsalting centar
Milisavljević, M. (2005) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, str. 5
Neely, A. (2003) Business performance measurement. Cambridge University Press, p. 153
Nikolić, M., Malenović, N., Pokrajčić, D., Paunović, B. (2005) Ekonomika preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 122, 136, 475
Pešalj, B. (2006) Merenje performansi preduzeća tradicionalni i savremeni sistemi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Pokrajčić, D. (2002) Ekonomika preduzeća. Beograd: Autorsko izdanje-Čigoja štampa, str. 356
Ratković, A.M. (2005) Upravljanje dinamikom poslovnog uspeha. Beograd: Autorsko izdanje, str. 67, 79
Savić, Lj. (2010) Uloga menadžmenta u unapređenju efektivnosti i efikasnosti preduzeća. Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, str. 100; Doktorska disertacija