Akcije

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2009, br. 53, str. 257-290
Medijacija na teritoriji grada Niša - stavovi građana i iskustva profesionalaca
Niš
Sažetak
Medijacija je jedan od alternativnih metoda za mirno rešavanje sporova čija primena omogućava da strane u sporu pristupe pregovaranju iz posredovanje treće neutralne strane sa ciljem da zajednički pronađu sporazumno i obostrano prihvatljivo rešenje, koje neće značiti ni pobedu ni gubitak jedne strane, već njihov obostrani dobitak. Komparativna istraživanja pokazuju da je poslednjih godina medijacija favorizovana i da u mnogim zemljama doživljava pravu ekspanziju. Primena medijacije rasterećuje sudove i doprinosi bržem, efikasnijem, delotvornijem i jeftinijem rešavanju sporova. Ona, takođe, doprinosi razvoju dobrih odnosa među ljudima, edukuje ljude da pregovaraju i preduprede nastanak sukoba. Kada strane sednu za pregovarački sto, one pokušavaju da pronađu obostrano prihvatljivo rešenje, međusobno se uvažavaju i postupaju civilizovano, ostavljajući po strani osećanje ponosa i neodstupanje od vlastitih stavova. Medijacija je mehanizam rešavanja sporova koji u Srbiji tek treba da zaživi. Za širu primenu medijacije potrebno je da ljudi budu što bolje informisani o suštini medijacije, kao i o prednostima mirnog rešavanja sporova putem pregovaranja. Potrebno je, takođe, unaprediti pravni okvir medijacije kako bi se stvorio povoljan normativni ambijent u kojem bi svi potencijali medijacije bili u potpunosti iskorišćeni.
Reference
Džamonja-Ignjatović, T., Žegarac, N., ur. (2006) Medijacija - koncepti i konteksti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Karamarković, L. (2004) Poravnanje i medijacija. Beograd: Fakultet za poslovno pravo
Laurie, S. (2004) Conflict diagnosis and alternative dispute resolution. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall
Liebmann, M. (2000) Mediation in context. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
Milutinović, L. (2007) Priručnik za obuku posrednika. Beograd: Ministarstvo pravde RS
Moore, C.W. (2003) The mediation process. San Francisco: Jossey-Bass
Petrušić, N. (2004) Medijacija kao metod rešavanja pravnih sporova. Temida, vol. 7, br. 2, str. 33-43
Petrušić, N. (2006) Alternativni metodi rešavanja pravnih sporova u pravu Republike Srbije. u: Funkcionisanje pravnog sistema RS, Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Popadić, D., Plut, D., Kovač-Cerović, T. (1996) Socijalni konflikti. Beograd: Grupa most
Stanković, G.V. (2007) Građansko procesno pravo. Niš: Studentski kulturni centar / SKC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

FU: Law&Politics (2012)
Vansudsko rešavanje sporova u svetlu Zakona o parničnom postupku
Adamović Anđelija

Gl Adv komore Vojvodine (2007)
Nova rešenja o odlaganju izvršenja u srpskom zakonu o izvršnom postupku
Boranijašević Vladimir

Zb Pravnog fak Niš (2003)
Parnično procesno pravo Republike Srbije
Stanković Gordana V.

prikaži sve [52]