Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2009, vol. 56, br. 2, str. 221-230
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Problemi poljoprivrede Republike Srbije i mere za prevazilaženje krize
aDepartman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
cInstitut za agroekonomiju, Poljoprivredni fakultet, Zemun

Sažetak

Autori razmatraju aktuelne probleme poljoprivrede Republike Srbije, povodom svetske ekonomske krize, koja se negativno odražava i na poljoprivredu, koja se inače već nalazi u dugoročnoj krizi, koja se ispoljava kroz permanentno nepovoljan ekonomski položaj poljoprivrede. Autori izdvajaju četiri grupe problema: nepovoljna posedovna struktura i neorganizovanost robnih proizvođača; neuređenost tržišta agrarnih proizvoda; nekonkurentnost; neadekvatna uloga države. Autori predlažu mere i akcije za zaustavljanje negativnih trendova u poljoprivredi.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Agriculture: Main statistics 2005-2006. European Commission
*** (2003) Popis 2002. Beograd: RZS, Poljoprivredna knjiga 1
Bogdanov, N.Lj. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP
Cvijanović, D., Katić, B., Vuković, P. (2005) The importance of investments in privatised agriculttural plots of Serbia. u: The Sixth International Symposium: INVESTMENS and ECONOMIC RECOVERY, May 27 and 28, 2005, Buchurest - Romania. Zbornik radova, VOL. I; (vol.I) 2 vol. Vol.1., str. 135-147
Jefferson Institute, Beograd (2003) Konkurentnost privrede Srbije. www. jeffersoninst. org
Mihailović, B., Subić, J., Cvijanović, D. (2007) Makroeconomic's idicators of investments moving in Serbia at period 2000-2005. u: Simpozionul Internaţional Investiţile şi Relansarea Economică, Ediţia a VII-a, SYMPOSIUM ON INVESTMENTS AND ECONOMIC RECOVERY, 25-27 Mai, Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, Catedra de Eficienţă Economică
Pejanović, R., Tica, N. (2007) Dileme oko koncepta našeg agrarnog razvoja. Agroekonomika, br. 36, str. 7-24
Pejanović, R., Tica, N. (2005) Tranzicija i agroprivreda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R., Njegovan, Z., Tica, N. (2007) Tranzicija - ruralni razvoj i agrarna politika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2009) Preduzetništvo i (agro)ekonomija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Puškarić, A., Cvijanović, D., Arsenijević, Ž. (2009) Izvoz kao faktor podsticanja proizvodnje ratarskih proizvoda. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 15, br. 1-2, str. 49-57