Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Industrija
2012, vol. 40, br. 1, str. 83-102
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2013
Progress in student achievement as an indicator of school effectiveness
(naslov ne postoji na srpskom)
aUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
bEkonomski institut, Beograd

e-adresa: natasa.brankovic@pef.uns.ac.rs

Projekat

Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene (MPNTR - 47020)
Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Sažetak

Postignuće se obično posmatra kao glavni školski učinak i pokazatelj školske efikasnosti. Obrazovna efektivnost se povezuje sa kvalitetom obrazovanja. Proučavanje nastave, uticaja nastavnika i efektivnosti nastavnih metoda i postupaka ima za cilj inoviranje nastave. Praćenjem napretka u postignuću učenika prate se transformacioni procesi u školama, pa je jedan od zadataka škole trajno opredeljenje za uvođenje inovacionih načina rada i praćenje napretka u postignuću učenika svih nivoa obrazovanja. U ovom radu je prezentovana analiza napretka u postignuću učenika razredne nastave, nakon uvođenja inovativnih modela nastavnog rada. Opredeljenje u ovom radu je išlo ka analizi delovanja efekata koje je imao eksperimentalni program rada na pojedinačna odeljenja učenika, kao i uticaj pokazatelja postignuća učenika u interpretaciji rezultata istraživanja.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Baucal, A., Pavlović-Babić, D. (2009) Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji: Obrazovne šanse siromašnih, Analiza podataka PISA 2003: I 2006. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Branković, N. (2010) Vođenje učenika kroz istraživačko učenje u nastavi poznavanja prirode. Norma, 15(1): 79-92
ĐukićMara (2003) Didaktičke inovacije kao izazov i izbor. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Franković, D. (1970) Inovacije i nova tehnologija u obrazovanju u svijetu i kod nas. Revija školstva i prosvetna dokumentacija, Beograd, br. 2
Grujčić, Ž., Cvijanović, J.M., Lazić, J. (2010) Efikasnost Beogradskih mašinskih tehničkih škola. Industrija, 38(4): 95-112
Jovanović, P., Mišković, V., Šobajić, V., Rudić, T. (2011) Upravljanje znanjem i revolucija znanja. Industrija, 39(1): 217-226
Kostović, S. (2006) Nastavnik i upravljanje mikropedagoškim procesima. u: Kamenov Emil [ur.] Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji, Novi Sad: Filozofski fakultet
Kuzmanović, D., Pavlović-Babić, D. (2011) Pristupi procenjivanju obrazovnih postignuća učenika - kritički osvrt. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(1): 63-85
Marić, M. (2008) Strateško planiranje. u: Zbornik radova direktora srednjih stručnih škola, Podgorica: Centar za stručno obrazovanje i zavod za školstvo, str. 25-41
Marzano, R.J., Pickering, D.J., Pollock, J.E. (2001) Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development
Peklaj, C., Marentič-Požarnik, B., Puklek-Levpušček, M. (2005) Identification of existing and desired teaching competencies, and what next. u: Annual conference of Association for Teacher Education in Europe (XXX), Amsterdam, Holland, proc., http://atee.nl
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sajfert, D., Cvijanović, S., Atanasković, P. (2009) Upravljanje i rukovođenje u osnovnim školama u Srbiji. Industrija, 37(4): 77-102
Sammons, P., Hilman, J., Mortimore, P. (1995) Key characteristics of effective schools: A review of school effectiveness research. University of London - Institute of Education
Teodorović, J. (2009) Školska efikasnost - pregled literature. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(1): 7-24