Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology, Psychology and History
2013, vol. 12, br. 1, str. 29-40
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/09/2013
Implementacija inkluzivnog obrazovnog modela u školi
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: zorica.stanisavljevic.petrovic@filfak.ni.ac.rs

Projekat

Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak

Rad se bavi potencijalima školskog konteksta u procesu implementacije inkluzivnog modela obrazovanja, kao sastavnog dela reforme školskog sistema. U radu se ukazuje na značaj pravne regulative, kao polaznog okvira za uvođenje inkluzije u škole. Sa kritičkog aspekta analiziraju se i razmatraju pitanja vezana za potencijale školskog konteksta u ostvarivanju ciljeva i zadataka inkluzije. Centralni deo rada posvećen je realnim mogućnostima škole da odgovori na potrebe i izazove reforme školskog sistema u delu inkluzivnog obrazovanja, u smislu analiziranja prednosti, snaga i slabosti koje čine školsku svakodnevicu. Kroz prikaz i analizu teorijskih razmatranja i dosadašnjih istraživanja o uvođenju inkluzije u školsku praksu, ukazuje se na neophodne promene u školskom kontekstu. Implementacija inkluzije u vaspitno obrazovnim ustanovama čini polaznu osnovu za kreiranje inkluzivnog društva, pri čemu su promene u školi prioritet.

Ključne reči

škola; inkluzivno obrazovanje; deca sa potrebom za posebnom društvenom podrškom

Reference

*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2007) Inclusion of students with special educational needs: Post primary guidelines. Dublin: Department of education and science
Angelides, P., Stylianou, T., Gibbs, P. (2006) Preparing teachers for inclusive education in Cyprus. Teaching and Teacher Education, 22(4): 513-522
Arsenović, P.M., Eškirović, B., Jablan, B., Jolić, M.Z. (2005) Mišljenje nastavnika specijalnih škola o svom položaju i promenama u školi. u: Golubović S., i dr. [ur.] Smetnje u poremećaji kod dece ometene u razvoju, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Bouillet, D. (2009) Evidence-based practice: Presumption in inclusive education?. u: Bouillet D., Matijevic M. [ur.] Curriculums of early and compulsory education, Zagreb: Teacher Training Faculty
Đević, R. (2009) Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 367-382
Farrell, P.B.M., Polat, F. (1999) The management, role and training of learning support assistants. London: Department of Education and Employment
Giangreco, M.F., Doyle, M.B. (2007) Teacher assistants in inclusive schools. u: Florian L. [ur.] The Sage handbook of Special Education, Sage
Hancock, R., i dr. (2001) Classroom Assistants in the Primary School: Employment and Deployment. ESRC Research Report. Milton Keynes: The Open University Faculty of Education and Language Skills
Hebib, E., Spasenović, V. (2011) Školski sistem Srbije - stanje i pravci razvoja. Pedagogija, vol. 66, br. 3, str. 373-383
Hrnjca, S., i dr. (2007) Škola po meri deteta - priručnik za rad sa učenicima redovne škole ometenim u razvoju. Beograd: Filozofski fakultet-Institut za psihologiju - Save the Children
Kovač-Cerović, T., Levkov, L., ur. (2002) Kvalitetno obrazovanje za sve - put ka razvijenom društvu. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju
Kovačević, J., Radovanović, I. (2006) Pripremljenost nastavnika redovnih škola za inkluzivno obrazovanje. Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 195-212
Milojević, N., Zavišić, V. (2011) Inkluzivno obrazovanje = uspešan obrazovni sistem - profesionalne kompetencije za inkluzivno obrazovanje. Beograd: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Petrović-Stanisavljević, Z. (2010) Otvorenost škole kao humane socijalne zajednice i razvoj multikulturalnosti. Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 9(1): 125-138
Roberts, B., Dyson, A. (2002) Final evaluation report of the learning support assistants project. Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne - School of Education, Communication and Language Skills - Special Needs Research Centre
Stanisavljević, P.Z., Lukić, G. (2010) Inkluzivno obrazovanje u očima nastavnika. u: Jevtić B. [ur.] Vaspitanje za humane odnose - problemi i perspective, Filozofski fakultet
Stanisavljević-Petrović, Z., Vidanović, D. (2012) Promene u školskom sistemu u Srbiji. Niš: Filozofski fakultet
Stanisavljević-Petrović, Z., Cvetković, M. (2011) Dimenzije razvoja multikulturalnosti u školskoj sredini. Teme, vol. 35, br. 4, str. 1407-1420
Stanković-Đorđević, M. (2002) Deca sa posebnim potrebama - predškolski uzrast. Pirot: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Vujačić, M. (2005) Inkluzivno obrazovanje - teorijske osnove i praktična realizacija. Nastava i vaspitanje, vol. 54, br. 4-5, str. 483-497