Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 31, br. 1, str. 158-166
Razvoj osiguranja stoke u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede
Sažetak
Autor iznosi karakteristike pojedinih perioda u razvoju osiguranja stoke u Srbiji. Istraživanje se odnosi na zakonsku regulativu, koja je pratila osiguranje uopšte, kao i na zakone, uredbe i uslove osiguranja u vezi sa stokom, imajući u vidu različite faze društveno-ekonomskog razvoja Srbije (kapitalizam, socijalizam, period tranzicije), počevši od kraja XIX veka. Analizira se i odnos države prema osiguranju, subjekti koji su vršili poslove osiguranja, rizici od kojih se stoka osiguravala i obuhvaćenost pojedinih kategorija stoke u predmetu osiguranja. Istražuje se i postojanje obaveznog odnosno dobrovoljnog osiguranja stoke, kao i niz drugih relevantnih činilaca koji su imali presudan uticaj na razvoj osiguranja stoke u pojedinim etapama.
Reference
*** (1942) Uredba o obaveznom obezbeđenju od grada i Državnom zavodu za poljoprivredno osiguranje. Sl. Novine, br. 58
*** (2005) Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 106
*** (1937) Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju (1844). Beograd: G. Kon
*** (1974) Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sl. list SFRJ, 9
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, 29, čl. 452
*** (2004) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
*** (1996) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni list SR Jugoslavije, br. 30
*** (1905) Zakon o osiguranju stoke. Srpske novine Kraljevine Srbije, br. 252
*** (1892) Zakon o osiguravajućim društvima. Srpske novine Kraljevine Srbije, br. 127/1892
*** (1976) Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i lica. Službeni list SFRJ, br. 24
*** (1990) Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i lica. Službeni list SFRJ, br. 17
*** (1937) Zakon o privrednim zadrugama. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 217-LXII
*** (1912) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji - izdatih od 1. januara 1909. do kraja iste godine. Beograd: Izdanje i štampa Kraljevsko-srpske državne štamparije
*** (1988) Odluka o proglašenju amandmana na Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sl. list SFRJ, br. 70
*** (1971) Odluka o proglašenju Ustavnih amandmana. Sl. list SFRJ, br. 29
*** (1952) Pravila za osiguranje stoke. Beograd: Štamparija DOZ-a
*** (1930) Privredno zakonodavstvo, knjiga peta. Beograd: Izdavačka knjižarnica 'Geca Kon'
*** (1958) Naredba o određivanju rizika od kojih je privredna organizacija dužna osigurati osnovna i obrtna sredstva i sredstva zajedničke potrošnje. Službeni list SFRJ, br. 14
Domazet, R. (2004) Razvoj osiguranja životinja sa posebnim osvrtom na metod kolektivnog osiguranja sa zdravstvenom zaštitom. Tokovi osiguranja, Beograd, 3, 26-27
Jugoslovenska zajednica osiguranja (1964) Pravila za osiguranje životinja. Službeni list SFRJ, 31
Kalanović, Ž., Galić, V. (1986) Razvoj osiguranja biljne i stočarske proizvodnje. u: Jugoslovensko savetovanje u osiguranju poljoprivrede, Trogir, str. 7-12
Kočović, J.Ž., Šulejić, P.Ž. (2006) Osiguranje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Marković, T., Jovanović, M. (2007) Razvoj osiguranja useva i plodova u Srbiji. Agroekonomika, br. 36, str. 100-110
Milenković, M. (1980) Zbirka propisa o osiguranju i uslova iz osiguranja. Šid, str: Grafosrem
Miloradić, J. (2005) Ekonomski efekti osiguranja u poljoprivredi i prehrambenoj industriji AP Vojvodine. Agroekonomika, br. 34-35, str. 91-102
Mrkšić, D. (1999) Osiguranje u teoriji i praksi. Petrovaradin: Alef
Ogrizović, D. (1985) Ekonomika osiguranja. Sarajevo: ZOIL
Stojković, V. (1928) Obezbeđenje stoke. Beograd: Štamparija 'Sveti Sava', str 156- 169
Tasić, A. (1975) Osnovi osiguranja. Novi Sad: Zajednica osiguranja imovine i lica 'Vojvodina'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Strani pravni život (2011)
Krah Austrijskog osiguravajućeg društva 'Feniksa' i neposredne posledice tog događaja u Kraljevini Jugoslaviji
Rohrbach Wolfgang, i dr.

Ekonomika (2010)
Finansijski izazovi u sektoru osiguranja u Srbiji
Anufrijev Ana, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2011)
Osiguranje biljne proizvodnje u EU i Srbiji
Labudović-Stanković Jasmina, i dr.

prikaži sve [16]