Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Ekonomski vidici
2007, vol. 12, br. 3, str. 621-634
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/02/2008
Aktuelna pitanja privatizacije hotelskih preduzeća Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Sažetak

Uobičajeno se proces privatizacije, već po automatizmu, vezuje za proces tranzicionih promena. Proces tranzicije traje već više od jedne i po decenije, a osnovna karakteristika tog procesa da u svetu, ni u teoriji niti u praksi ne postoji isproban model za tranziciju, pa time i privatizaciju. koji bi mogao da bude uputstvo ili vodič političarima, ekonomistima i drugim ekspertima. Tranzicija pa time i privatizacija predstavljaju kontinuirani proces, a ne čin, čiji sadržaj i svrha treba da budu usmeravani. Ekonomsku osnovu tranzicije može da ojača samo podizanje efikasnosti privređivanja. odnosno globalne produktivnosti rada. Osnovni cilj ovog rada je da ukaže na probleme i pitanja koja se javljaju u procesu tranzicije-privatizacije hotelskih preduzeća Srbije.

Ključne reči

Reference

*** (1989-1990) Zakon o društvenom kapitalu. Službeni list SFRJ, br. 84/89 i 46/90
*** (1994) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima u postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 51
*** (1997) Zakon o svojinskoj transformaciji. Službeni glasnik RS, br. 32
*** (1996) Pravni osnov za donošenje ovog Zakona bio je Zakon o osnovama promene vlasništva društvenog kapitala. Službeni list SFRJ, br. 29
Cerović, B.D. (2000) Privrede u tranziciji - desetogodišnje iskustvo privatizacije. Ekonomski anali, tematski broj, decembar
Dinkić, M.D., Jelašić, R. (2001) Strategija restrukturiranja bankarskog sistema. Ekonomski anali, vol. 45, br. van.br.jul, str. 26-49
Hadžić, M.Ž. (2000) Vlasnička transformacija u Srbiji. u: Šoškić Branislav i Hanić Hasan [ur.] Vlasnička transformacija preduzeća i banaka - jugoslovenska i međunarodnaiskustva i perspektive, savetovanje, Beograd, 23. i 24 mart, zbornik radova, Beograd: Naučno društvo ekonomista Jugoslavije
Meggison, W. (2000) Privatization. Foreign Policy, Spring
Mijatović, B. (1993) Privatizacija. Beograd: Ekonomski institut
Milanović, B. (1990) Četiri modela privatizacije. u: Cerović B. [ur.] Zbornik radova, Od nacionalizacije do privatizacije, Beograd
Petrović, P. (2006) Privatizacija - iskustva zemalja u tranziciji. Čigoja štampa
Popović, D. (2005) Privredna aktivnost i makroekonomska politika u tranziciji. u: Begović Boris, Mijatović Boško [ur.] Četiri godine tranzicije u Srbiji, Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije
Roland, G. (2000) Transition and economics: Politics, markets, and firms. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Smith, S., Beom, C., Vodopivec, M. (1997) Privatization incidence, ownership forms, and firm performance: Evidence from Slovenia. Journal of Comparative Economics, vol. 25, pp. 158-179
Svejnar, J. (2002) Transition economies: Performance and challenges. Journal of Economic Perspectives, vol. 16, br. 1, str. 3-28
Vukotić, V.N. (1993) Privatizacija i razvoj tržišne privrede. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI