Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2006, vol. 54, br. 3-4, str. 103-111
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Zaštita konkurencije u procesu privatizacije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Razvijanje konkurentne privrede u Srbiji u uslovima evropskih integracija

Sažetak

Politika zaštite konkurencije je važan deo ekonomske politike kojom se ekonomskim subjektima određuju okvirni uslovi za ponašanje na tržištu. Kreatori te politike definišu ciljeve i sredstva za njihovo ostvarivanje. Polazna osnova je funkcionalnost tržišta koja se ostvaruje obezbeđivanjem uslova za efikasnu i otvorenu tržišnu privredu uz sprečavanje ili odstranjivanje tržišnih ograničavanja. U domenu politike konkurencije analiziraju se odnosi na tržištu, dijagnosticiraju ograničenja konkurencije preduzimaju mere za stimulisanje konkurencije i utvrđuju i sprovode mere zaštite konkurencije. Zbog toga treba sinhronizovati ciljeve vezane za privatizaciju, s jedne strane i zahteve za zaštitom i unapređivanjem konkurencije, s druge strane. To, međutim, svesno ili nesvesno nije učinjeno. Do kraja 2005. godine je postojao evidentan nesklad u normativnom regulisanju privatizacije i zaštite konkurencije. Zakon o zaštiti konkurencije je usvojen pet godina nakon Zakona o privatizaciji. Posledica takvog stanja su smanjeni efekti privatizacije po društveno blagostanje. Polazeći od loših performansi naše privrede i neefikasnosti institucija zaštite konkurencije, mogu se uputiti ozbiljne kritike dosadašnjem tranzicionom inženjeringu u Srbiji. Postoji velika koncentracija tržišne moći u važnim oblastima ekonomskog sistema kao posledica postupaka koje direktno ili indirektno usmeravaju kreatori i egzekutori procesa privatizacije. U radu se povećanje tržišnog učešća kroz privatizaciju ilustruje na primerima tržišta šećera i mleka.

Ključne reči

konkurencija; cene; monopoli; antimonopolsko zakonodavstvo; privatizacija

Reference

Begović, B., Mijatović, B. (2005) Četiri godine tranzicije u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Cerović, B.D. (2002) Privatizacija i razvoj - početak privatizacije i razvojne perspektive Srbije. Ekonomski anali, vol. 46, br. van.br.apr, str. 11-27
Đuričin, D.N. (2002) Tranzicija u Srbiji u 2002. godini između reformizma i populizma. Ekonomika preduzeća, vol. 50, br. 1-2, str. 5-10
fon Hajek, F.A. (1998) Poredak slobode. Novi Sad: Global Book
Stojanović, B. (2002) Tržište Evropske unije - konkurencija i trgovinska politika. Niš: Ekonomski fakultet
Svejnar, J. (2002) Transition economies: Performance and challenges. Journal of Economic Perspectives, vol. 16, br. 1, str. 3-28