Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, br. 71, str. 221-239
Tržište obveznica javnog sektora u Srbiji - stanje i perspektive razvoja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamojasevic@prafak.ni.ac.rs, ljubica@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Ključne reči: obveznice; država; lokalna vlast; zaduživanje
Sažetak
Predmet ovog rada jesu državne i municipalne obveznice na finansijskom tržištu Republike Srbije. U uvodnom delu daje se prikaz pojma, karakteristika i vrsta obveznica, sa posebnim osvrtom na dužničke hartije od vrednosti koje izdaju jedinice lokalne samouprave (municipalne obveznice). Potom se analiziraju pozitivna zakonska rešenja koja se odnose na različite oblike zaduživanja države i jedinica lokalne samouprave. Akcenat se stavlja na oblik zaduživanja emisijom dugoročnih državnih i municipalnih hartija od vrednosti. Na kraju se navodi najnoviji primer dobre prakse zaduživanja emisijom municipalnih obveznica u našoj zemlji. Ciljje ustanoviti da li su najnovije izmene relevantnih zakonskih propisa doprinele poboljšanju ambijenta za zaduživanje jedinica lokalne samouprave emisijom municipalnih obveznica. Odgovor na ovo pitanje je i od praktičnog značaja za potencijalne investitore na srpskom tržištu municipalnih obveznica.
Reference
*** (2014) Jedinstveni prospekt za javnu ponudu municipalnih obveznica i njihovo uključenje na Open market segment regulisanog tržišta. Šabac, http://www.sabac.org/download/muncipalne-obveznice-prospekt-opt2.pdf
*** (2014) Mišljenje Ministarstva finasija. Broj: 401-532/2014-001, 02.4.2014
*** (2014) Rešenje Komisije za hartije o vrednosti o odobrenju objavljivanja jedinstvenog projekta. br. 4/0-64-3240/6-14, 20.11.2014
*** (2011) Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2011) Zakon o javnoj svojini. Službeni glasnik RS, Br. 72
*** (2011) Zakon o javnom dugu. Službeni glasnik RS, Br. 61. 2005. 107. 2009. 78
*** (2009-2012) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, Br. 72. 2009. 81. 2009 - ispr. 64. 2010 - odluka US. 24. 2011. i 121. 2012
*** (2001-2012) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, Br. 25. 2001. 80. 2002. 80. 2002 - dr. zakon, 43. 2003. 84. 2004. 18. 2010. 101. 2011. i 119. 2012
*** (2001-2013) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, Br. 24. 2001. 80. 2002. 80. 2002 - dr. zakon. 135. 2004. 62. 2006. 65. 2006 - ispr. 31. 2009. 44. 2009. 18. 2010. 50. 2011. 91. 2011 - odluka US. 7. 2012 - usklađeni din. izn. 93. 2012. 114. 2012 - od
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36 i br. 99
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala. Službeni Glasnik RS, br. 31
*** (1995) Zakon o hartijama od vrednosti. Službeni list SRJ, br. 26
Begović, B., Vacić, Z., Matković, G., Mijatović, B. (2006) Lokalni ekonomski razvoj. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Beogradska berza (2013) Izveštaj Beogradske berze za 2013. godinu. http://www.belex.rs/files/proizvodi_i_usluge/GI_2013.pdf
Dugalić, V., Štimac, M. (2006) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd: Stubovi kulture
Fabozzi, F. (1989) Bond Markets, Analysis and Strategies. New York: Prentice-Hall International, Inc
Griffiths, H. (1990) Financial investment. New York, itd: McGraw-Hill
Jakšić, M., Drenovak, M., Todorović, V. (2014) Alternativni izvori finansiranja u funkciji razvoja lokalnih samouprava. u: Maksimović Lj., Stanišić N. [ur.] Stanje i perspektive ekonomskog razvoja Grada Kragujevca, Kragujevac: Ekonomski fakultet, 545-559
Jovanović, M. (2014) Municipalne obveznice kao oblik finansiranja lokalne samouprave. Niš, Neobjavljeno delo, doktorska disertacija
Ljutić, B.Ž. (2004) Bankarsko i berzansko poslovanje. Beograd: MBA Press, u štampi
Momirović, D.M. (2009) Municipalne obveznice - novina ili finansijska inovacija na tržištu kapitala Srbije. Finansije, vol. 64, br. 1-6, str. 226-255
Nikolić, Lj. (2008) Berzansko pravo i poslovanje. Niš: Five & Co
Nikolić, L. (2000) Finansiranje javnih preduzeća lokalne samouprave emisijom obveznica. u: Imovina i javni interes u javnim preduzećima lokalne samouprave, Beograd: Unija ZUS
Vučetić, D., Jovanović, M. (2011) Pravno-ekonomske postavke korišćenja opštinskih obveznica za finansiranje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje konkurentnosti javnog sektora u Republici Srbiji. u: Krstić B. [ur.] Unapređenje konkurentske prednosti javnog i privatnog sektoraumrežavanjem kompetencijau procesu evropskih integracija Srbije. Tematski zbornik radova, Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 171-191
Vučetić, D., Jovanović, M. (2013) Municipal bonds as new instrument for enhancing local economic development in Republic of Serbia. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 10, br. 2, str. 101-116
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1571221M
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci