Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 13, br. 49-50, str. 77-82
Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresajelena@iis.ns.ac.yu, boban@iis.ns.ac.yu, gracanin@iis.ns.ac.yu
Sažetak
Investicioni fondovi su nebankarske finansijske institucije koje prikupljaju štednju pojedinačnih investitora, a zatim prikupljena sredstva plasiraju na finansijskom tržištu. Tržište kapitala u Srbiji je prilično nerazvijeno i plitko, postoji hronična oskudica kvalitetnih dugoročnih izvora sredstava, mali je broj preduzeća koja se nalaze na berzanskom A listingu i atraktivna su investicionim fondovima za ulaganje. Naročito je slaba ponuda tzv. 'blue chip' akcija visokog kvaliteta za kojima je izražena velika tražnja. U takvim uslovima preduzeća često imaju problem sa pribavljanjem kapitala, u slučaju nedovoljne sopstvene akumulacije. Domicilna preduzeća se još uvek najčešće opredeljuju za uzimanje dugoročnih kredita (često pod vrlo nepovoljnim uslovima), iako bi pribavljanje kapitala putem javne ponude akcija i izlazak na berzu, dugoročno posmatrano, bilo racionalnije rešenje. Kod nas još uvek dominantnu ulogu kreditora imaju poslovne banke i međunarodne finansijske institucije. Odluku o učešću u kapitalu preduzeća investicioni fondovi prvenstveno donose na osnovu finansijskih izveštaja, planova i projekcija, na osnovu prospekta. Preduzeća treba da se potrude da transparentnim poslovanjem i kontinuiranim poboljšanjem rezultata poslovanja privuku investicione fondove, kao kvalitetne dugoročne izvore finansiranja. To bi doprinelo snižavanju troškova finansiranja preduzeća, jačanju postojeće tržišne pozicije, kao i osvajanju novih tržišnih segmenata, poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga, finansiranju novih razvojnih poduhvata. Važno je da postoji zajednički interes na relaciji menadžment fonda i menadžment kompanije, a to je iznad svega profit.
Reference
*** (2006) Zakon o investicionim fondovima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih fin. instrumenata. Službeni glasnik RS, 46
Benz, C., di Teresa, P., Russel, K. (2003) Morning star guide to mutual funds. John Wiley
Dugalić, V., Štimac, M. (2006) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd
Investment Company Institute (2006) 2006 Investment company fact book: A review of trends and activity in the Investment company industry. Washington, 46th edition
Levy, N. (2002) Fundamentals of Investments. Pearson Education
Malinić, D. (2006) Finansijsko izveštavanje preduslov aktivnosti finansijskog tržišta. u: Simpozijum Saveza računovođa i revizora Srbije (37), Zlatibor
Šoškić, D.B. (2001) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
van Horne, J.C. (2004) Fundamentals of financial management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall, 12th edition
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 14.01.2009.