Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2012, vol. 66, br. 1, str. 48-56
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: osvrt
objavljeno: 09/07/2012
doi: 10.5937/fizkul1201048F
Prilog proučavanju religijsko-filozofske osnove borilačkih veština dalekog istoka
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: srecko.jovanovic@sfsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Kineske borilačke veštine (popularno zvane Kung-fu) mnogo duguju drugim osobenostima kineske kulture. Da bi se što celovitije sagledao uticaj borilačkih sistema Kine na razvoj savremenog karate sporta, poreklom sa Okinave, nameće se potreba bližeg upoznavanja sa onim kulturnim tekovinama, koje su imale najveći uticaj na formiranje i razvoj samih borilačkih sistema u Kini. Ovde se pre svega misli na religijski uticaj (taoizam, konfučujanizam i budizam) i njihov odnos prema telu i telesnosti u pogledu kulture. Gledano kroz prizmu ovih religijskih okvira, telo i vežbanje tela u Kini postaje način za afirmisanje celovitosti ljudske egzistencije i jedan pozitivan vid integracije čoveka sa njegovom okolinom, telo tako 'postaje mesto' u koje kultura upisuje svoje ideje, čineći ga u isto vreme središtem kosmosa i delom prirodnog sklada. Sve ovo se umnogome reflektovalo na okinavljansku recepciju kineskih veština i kasnije na formiranje fenomena savremenog karate sporta, i mnogi drevno-kineski koncepti su preživeli ovu viševekovnu transformaciju i modernizaciju. Ovaj rad želi da pokaže koji bi to mogli biti preživeli artefakti i uticaji kineskih borilačkih veština na savremeni karate sport.

Ključne reči

karate; Tao; Zen budizam; Ći energija; jin i Jang

Reference

Blofeld, D. (1989) Ji Djing knjiga promene. Gornji Milanovac: Dečje novine
Ćirović, A. (1997) Karate - 12 Šotokan kata. Beograd: SIA
Filipović, D. (1999) Kjokušinđucu. Beograd: Alfa - Narodna knjiga
Filipović, D. (2007) Vudang Šan sveta gora taoizma. Beograd: Printmedia
Funakoshi, G. (1988) Karate-do moj životni put. Beograd: Panpublik
Hubler, D. (2002) Konfučijanizam. Beograd: Čigoja
Jovanović, S. (1992) Karate 1 - teorijska polazišta. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Konfucije (2001) Izreke. Nova Pazova: Bonart
Krueger, J.W. (2009) Knowing through the body: The Daodejing and Dewey. Journal of Chinese Philosophy, 36, 31-52
Maljavin, V.V. (2008) Kina istorija, kultura, religija. Beograd: NNK Internacional
Nishiyama, H., Brown, R.C. (1960) Karate the art of 'empty hand' fighting. Rutland: Charles E. Tuttle
Pajin, D., Gaspari, M. (1990) Zbornik tekstova - Kultura tela i borbene veštine. Gornji Milanovac: Dečije Novine
Pajin, D., Marinković, A. (2004) Put zmaja - rečnik taoizma. Beograd: Draganić
Razić, D. (1985) Zen. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Rid, H., Kraučer, M. (2007) Put ratnika - paradoks borilačkih veština. Beograd: Esoterija
Simić, N. (2005) Karate-do veliko japansko pesničenje. Beograd: N. Simić
Snyder, S. (2006) Chinese traditions and ecology: Survey article. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology, 10(1), 100-134
Veber, M. (1997) Sabrani spisi o sociologiji religije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, I tom
Veljačić, Ć. (1978) Razmeđa Azijskih folozofa. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, I tom
Watts, A.W. (1984) Put zena. Beograd: Književne novine