Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
FME Transactions
2006, vol. 34, br. 1, str. 15-20
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Eksperimentalna potvrda poboljšanja prelaznog procesa elektromehaničkog sistema za pokretanje upravljačkog krila sa šim upravljanim motorom jednosmerne struje
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bNIMICO DOO, Belgrade

e-adresa: mristanovic@mas.bg.ac.yu

Sažetak

U radu se istražuje upravljanje elektro-mehaničkog sistema za pokretanje upravljačkog krila izvedenog sa motorom jednosmerne struje sa četkicama i permanentnim magnetom. Motor jednosmerne struje je upravljan drajverom konstantne struje. Koristeći nelinearni model sistema izvršena je sinteza pozicionog PID upravljačkog algoritma. Eksperimentalni rad sa sistemom dao je motivaciju za poboljšanje prelaznog procesa i propusnog opsega sistema. Predložena je nelinearna modifikacija PID algoritma upravljanja. Predloženi upravljački sistem je eksperimentalno proveren na sistemu za ispitivanje. Prikazani eksperimentalni rezultati pokazuju da je prelazni proces i učestanosna karakteristika zatvorenog sistema znatno poboljšana sa modifikovanim PID algoritmom upravljanja.

Ključne reči

Reference

Armstrong, B., Neevel, D., Kusik, T. (2001) New results in NPID control: Tracking, integral control, friction compensation and experimental results. IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 9, br. 2, str.p. 399:406
Astrom, K.J., Hagglund, T. (1995) PID controllers: Theory, design, and tuning. Research Triangle Park, NC: Instrument Society of America
Schinstock, D.E., Douglas, S.A., Haskew, T.A. (1997) Identification of continuous-time, linear, and nonlinear models of an electromechanical actuator. Journal of Propulsion and Power, vol. 13, br. 4, str. str. 683-690
Schinstock, D.E., Douglas, S.A., Haskew, T.A. (1999) Modeling and estimation for electromechanical thrust vector control of rocket engines. Journal of Propulsion and Power, vol. 14, br. 4, str.p. 440-446
Schinstock, D.E., Haskew, T.A. (2001) Transient force reduction in electromechanical actuators for thrust-vector control. Journal of Propulsion and Power, vol. 17, br. 1, str.p. 65-72
Zipfel, P.H. (2000) Modeling and simulation of aerospace vehicle dynamics. Reston: AIAA