Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2013, vol. 59, br. 1, str. 114-124
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/09/2013
Rastući značaj politike inovacija u upravljanju savremenim razvojem
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: ddespotovic@kg.ac.rs, vilic2@sbb.rs, igornovakovic@me.com

Sažetak

Cilj rada je ukazivanje na rastući značaj aktivne politike inovacija u savremenim uslovima privređivanja. U literaturi posvećenoj analizi nacionalnih politika inovacija, dominira stav da inovacioni kapacitet privrede označava ključnu determinantu međunarodne konkurentnosti zemalja. Unapređenje inovacionog kapaciteta privrede i izgradnja adekvatnog nacionalnog sistema inovacija nalaze se u epicentru aktivnosti države poznatih kao politike inovacija. U vremenu šezdesetih i sedamdesetim godinama prethodnog veka vođenje nacionalne politike inovacija bilo je prisutno samo u ekonomski najnaprednijim zemljama, dok je tokom osamdesetih i devedesetih godina paralelno sa procesom ekonomske globalizacije došlo do njene afirmacije i u mnogim zemljama u razvoju. U početnoj fazi razvoja politika inovacija je dominantno imala elemente politike zaštite (patentna politika, pre svega). U kasnijim fazama njena osnovna karakteristika se ogleda u objedinjavanju naučne, tehnološke i industrijske politike. U tom periodu politika inovacija je poprimila najrazličitije izražajne oblike počev od organizacije istraživanja i razvoja u državnim laboratorijama i ostalim istraživačkim institucijama pa sve do selekcije osvajanja i primene novih tehnologija u industriji. Savremeni trendovi u vođenju politike inovacija govore o napuštaju top down pristupa u njenoj konkretnoj realizaciji. Ukazuju na važnost uključivanja svih zainteresovanih strana u kreiranju i konkretnoj realizaciji politike inovacija.

Ključne reči

Reference

Cvetanović, S.Ž. (2002) Politika privrednog razvoja. Niš: Ekonomski fakultet
Cvetanović, S., Despotović, D., Sredojević, D. (2012) Inovacije i ciklično kretanje privrede. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 1-11
Freeman, C., Lundvall, B.A., ur. (1988) Small countries facing the technological revolution. London: Pinter
Freeman, C. (1987) Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. London: Pinter
Hadjimanolis, A., Dickson, K. (2001) Development of national innovation policy in small developing countries: the case of Cyprus. Research Policy, 30(5): 805-817
Hagedoorn, J. (1995) Technical change and the world economy. Grower House England
Levi-Jakšić, M. (2006) Menadžment tehnologije i razvoja. Beograd: Čigoja
Milisavljević, M. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Narayanan, V.K. (2001) Managing technology and innovation for competitive advantage. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Nassif, A. (2007) National innovation system and macroeconomic policies: Brazil and India in comparative perspective. u: UN conference on trade and development, Discussion papers No. 184, Brazil: Brazilian Development Bank - BNDES
Ohmae, K. (1990) The borderless world: Power and strategy in the interlinked economy. London, itd: HarperCollins
Porter, M., Stern, S. (2003) Ranking national innovative capacity: Findings from the national innovative capacity index. The Global Competitiveness Report, - kellogg. northwestern. edu
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. London: Macmillan Press
Sagasti, F.R. (1989) Science and Technology Policy Research for Development:: An Overview and Some Priorities from a Latin American Perspective. Bulletin of Science, Technology & Society, 9(1): 50-60
Saviotti, P. (1997) System of Innovation and Evolutionary Systems. u: Edquist C. [ur.] Systems of Innovation:Technologies, Institutions and Organizations, London: Pinter
Semenčenko, D. (2009) Faktori u oblikovanju nacionalnog inovacionog sistema. Beograd: Institut 'Mihajlo Pupin', Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije