Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 4, br. 8, str. 265-300
Tokvilov doprinos političkoj sociologiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
de Tokvil, A. (1994) Stari režim i revolucija. Sremski Karlovci-Novi Sad: IKZS, str. 37
de Tokvil, A. (1993) Demokratija u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Eisenstadt, A.S. (1988) Bryce's America and Tocqueville's. u: Abraham S. Eisenstadt [ur.] Reconsidering Tocqueville's Democracy in America, New Brunswick-London: Rutgers University Press, str. 238
Hamilton, M. (1961) Federalistički spisi. Beograd: Radnička štampa, str.354 Medison, No 55, vidi:
Jovanović, S. (1940) Primeri političke sociologije. Beograd: Geca Kon, str. 189-201
Koštunica, V. (2002) Ugrožena sloboda, političke i pravne rasprave. Beograd: Filip Višnjić, str. 18 i 19
Mayer, J.P. (1963) Alexis de Tocqueville: A Biographical Study in Political Science. New York, str. 13
Mill, J.S. (1961/1964) Introduction. u: de Tocqueville Alexis [ur.] Democracy in America, New York: Schocken Books, first edition, str. XIV
Pierson, G. (1938) Tocqueville and Beaumont in America. New York
Schleifer, J. (1980) The Making of Tocqueville's Democracy in America. Chapel Hill, N.C
Strauss, L., Cropsey, J. (1987) History of Political Philosophy. University of Chicago Press
Tocqueville, S., ur. (1942) Luc Monnier. Paris, str. 189
Volkamnn-Schulck, K.H. (1977) Politička filozofija, Tukidid, Kant, Tocqueville. Zagreb: Naprijed, str. 83
Welch, C. (2003) Tocqueville. u: David Boucher, Paul Kelly [ur.] Political Thinkers: From Socrates to the Present, Oxford: Oxford University Press, str. 288
Živojinović, D.R. (1995) Uspon Evrope - 1450- 1789. Beograd: Službeni List SRJ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1408265P
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Demokratija i vladavina prava
Stanovčić Vojislav

Kultura (2018)
Kultura i demokratija - razbistravanje pojmova
Avramović Zoran

Belgrade Philosop Ann (2015)
Leo Strauss on Machiavelli: Athens vs. Jerusalem or ontological assumptions about human nature and power
Dickson Tiphaine, i dr.

prikaži sve [15]