Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 7, str. 33-36
EuReCa Srbija Subotica 2015-2016 - da li jačanje sistema dovodi do rezultata?
Dom zdravlja Subotica, Subotica

e-adresaslovkam@ptt.rs
Ključne reči: ardiopulmonalna reanimacija; EuReCa Srbija; Hitna medicinska pomoć
Sažetak
Cilj: Upoređivanje prikupljenih podataka projekta EuReCa sprovedene tokom 2015. i 2016. godine kao i njihova uzajamna analiza, u istraživačkom centru Subotica. Metod: Prospektivna studija, observacionog trijala Evropskog Resuscitacionog saveta koji je pod brojem NCT02236819 registrovan u bazi trijala i odobren od zdravstvenih autoriteta u SAD. Analizirani su prikupljeni podaci u Službi za hitnu medicinsku pomoć Subotica. Podaci su prikupljani tokom cele 2015. i 2016.godine i od strane glavnog istraživača unošeni u jedinstvenu bazu podataka putem onlajn unosa i aplikacije postavljene na adresi www.eureca.rs. Rezultati: Srčani zastoj je potvrđen, od strane lekara Službe hitne medicinske pomoći Subotica u 2015.godini, 63.6 puta na 100.000 stanovnika, dok je u 2016, srčani zastoj zabeležen 82,6/100.000 stanovnika. Mere kardiopulmonalne resuscitacije su započete 58,7/100.000 stanovnika 2015. a 2016. godine 77,7 /100.000 stanovnika. Najčešći etiološki uzrok srčanog zastoja je kardiološki u obe posmatrane godine: 21,6/100.000 u 2015, odn. 27,5/100.000 u 2016. Mesto nastanka srčanog zastoja u obe godine je uglavnom prebivalište, 40,2/100.000 u 2015. i 58/100.000 u 2016. U 3,5/100.000 slučaja je telefonski vođen KPR u 2015, u 2016.godini 8,5/100.000. VSZ je osvedočen 38.8 /100.000, u 2015. dok je u 2016. osvedočen 55/100.000. Od prisutnih svedoka, KPR je započet 5,6/100.000 u 2015. dok je u 2016. neznatno više 14/100.000. Inicijalni ritam je bio šokabilan u 15,5/100.000 u 2015. dok je 17/100.000 u 2016. Pre dolaska ekipe HMP AED aparat ni u jednom slučaju nije upotrebljen 2015. dok je 2016. godine upotrebljen 2 puta. ROSC je postignut kod 7,8 pacijenata na 100.000 stanovnika u 2015. dok je taj broj iznosio 23,3/100.000 u 2016. Zaključak: Zahvaljujući dvogodišnjem praćenju, u posmatranom periodu, možemo reći da se znatno povećao broj pacijenata sa šokabilnim ritmom i postignutim ROSC. Jačanjem sistema kroz sprovedene edukacije svih karika lanca preživljavanja, dovode do boljih rezultata i poboljšanja kvaliteta rada.
Reference
Berdowski, J., Berg, R.A., Tijssen, J.G.P., Koster, R.W. (2010) Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: Systematic review of 67 prospective studies. Resuscitation, 81(11): 1479-87
Caffrey, S.L., Willoughby, P.J., Pepe, P.E., Becker, L.B. (2002) Public use of automated external defibrillators. New England journal of medicine, 347(16): 1242-7
Fišer, Z., Jakšić-Horvat, K., Vlajović, S., Milić, S., Lazić, A., Raffay, V. (2015) EuReCa One 2014. Serbia. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 95-102
Fišer, Z., Budimski, M., Jakšić-Horvat, K. (2016) EURECA 2015: Serbia. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 2, br. 5, str. 5-8
Go, A.S., Mozaffarian, D., Roger, V.L., i dr. (2014) Heart disease and stroke statistics - 2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation, 129, e28-e292
Hasselqvist-Ax, I., Riva, G., Herlitz, J., Rosenqvist, M., Hollenberg, J., Nordberg, P., Ringh, M., Jonsson, M., Axelsson, C., Lindqvist, J., Karlsson, T., Svensson, L. (2015) Early Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. New England Journal of Medicine, 372(24): 2307-2315
Nolan, J.P., Soar, J., Zideman, D.A., Biarent, D., Bossaert, L.L., Deakin, C., Koster, R.W., Wyllie, J., Böttiger, B. (2010) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 1. Executive summary. Resuscitation, 81(10): 1219-76
Wnent, J., Masterson, S., Gräsner, J., Böttiger, B.W., Herlitz, J., Koster, R.W., Rosell, O.F., Tjelmeland, I., Maurer, H., Bossaert, L. (2015) EuReCa ONE - 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: a prospective observational analysis over one month in 27 resuscitation registries in Europe - the EuReCa ONE study protocol. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 23(1): 7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/JRB1707009M
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

J Resuscitatio Balcan (2017)
Eureca Srbija 2015-2016. - dvogodišnja analiza
Budimski Mihaela, i dr.

J Resuscitatio Balcan (2016)
EURECA 2015 - Srbija
Fišer Zlatko, i dr.

J Resuscitatio Balcan (2017)
Da li su vrednosti izdahnutog Co2 tokom resuscitacije pokazatelji preživljavanja pacijenta sa izvanbolničkim srčanim zastojem?
Milić Saša, i dr.

prikaži sve [20]