Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2008, br. 43, str. 532-538
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2008
Senzitivne faze razvoja antropometrijskih karakteristika dječaka od 7 do 15 godina
aViša medicinska škola, Prijedor, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet 'Braća Karić', Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

Sažetak

U ovom radu, koji predstavlja mali dio jednog šireg istraživanja, biće prikazane senzitivne faze razvoja nekih antropometrijskih karakteristika učenika od 7 do 15 godina, sa područja Prijedora. Cilj rada je otkrivanje senzitivnih faza antropometrijskih karakteristika kod učenika od 7 do 15 godina, u tjelesnoj visini, tjelesnoj masi, dužini ruke, dužini noge i dužini stopala. Rezultati ukazuju na to da postoje nagovještaji senzitivnih faza kod dužine stopala i dužine ruke u uzrastima od 10-11, 13-14 i 14-15 godina, a kod visine tijela, nagovještaji senzitivnih faza su u uzrastima od 7- 8, 13-14 i 14-15 godina. U osnovi, ipak se u razvoju antropometrijskih karakteristika zapaža ujednačen, ritmičan razvoj, bez posebnih skokova po pojedinim uzrastima, mada se zapaža period intenzivnijeg razvoja u toku puberteta.

Ključne reči

Reference

Bala, G., Krsmanović, B. (1981) Diskriminativna analiza nekih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenika i učenica gradskih i seoskih škola u SAP Vojvodini. Fizička kultura, vol. 35, br. 3, 126-129
Jovanović, A. (1998) Dinamika razvoja morfoloških i antropoloških dimenzija učenika osnovnih škola iz Beograda. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, doktorska disertacija
Nićin, Đ.A. (2000) Antropomotorika - teorija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Stijepić, R. (2006) Senzitivni periodi preciznosti kod djece osnovne škole. Banja Luka: Fakultet za fizičko vaspitanje i sport, Disertacija