Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2002, vol. 56, br. 1-4, str. 10-17
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Struktura motoričkog prostora i razlike u motoričkim sposobnostima dečaka predškolskog uzrasta pri upisu u osnovnu školu
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku od 333 dečaka predškolskog uzrasta, koji je podeljen prema dužini trajanja tretmana, odnosno, telesnog vežbanja u predškolskoj ustanovi, na tri grupe, prilikom upisa u osnovnu školu izvršeno je testiranje motoričkih sposobnosti. Radi utvrđivanja strukture motoričkog prostora, na ukupnom uzorku, rađena je eksplorativna faktorska analiza metodom glavnih komponenata. Rezultati pokazuju da na ovom uzrastu, kod dečaka, nisu diferencirane motoričke sposobnosti, što je u skladu sa rezultatima dosadašnjih istraživanja. Polazeći od ranije spoznatog i prihvaćenog modela motoričkih sposobnosti, koji egzistira kod starijeg uzrasta dece i kod odraslih, urađena je konfirmativna faktorska analiza, čiji su rezultati potvrdili egzistenciju tri faktora: koordinacija, gipkost i ravnoteža. Radi sagledavanja razlika između grupa dečaka u prostoru potvrđenih faktora, urađena je diskriminativna analiza. Rezultati ove analize pokazuju da grupe sa dužim tretmanom - telesnim vežbanjem, u predškolskoj ustanovi imaju sličnu sposobnost koordinacije, gipkosti i ravnoteže, a da ove grupe u odnosu na grupu sa najkraćim tretmanom, imaju bolju sposobnost koordinacije, gipkosti i ravnoteže. Rezultati istraživanja potvrđuju dosadašnja saznanja o nepotpunoj diferenciranosti motoričkih sposobnosti na ovom uzrastu dece. Takođe se može zaključiti da aktivnosti na polju fizičkog vaspitanja u predškolskoj ustanovi imaju veće efekte na razvoj koordinacije, gipkosti i ravnoteže kada se sprovode od tzv. jaslenog i mlađeg uzrasta, u odnosu na aktivnosti koje se sprovode od tzv. najstarijeg uzrasta do upisa u osnovnu školu.

Ključne reči

Reference

*** (1994) Osnove programa vaspitnog rada sa decom do tri godine. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 1
Ahmetović, Z., Pavlović, Đ., Popmihajlov, D. (1990) Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti stanovnika SAP Vojvodine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine
Bala, G., Krsmanović, B. (1981) Diskriminativna analiza nekih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenika i učenica gradskih i seoskih škola u SAP Vojvodini. Fizička kultura, vol. 35, br. 3, 126-129
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih spsobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 7-82
Krsmanović, B. (1985) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Kundrat, V. (1979) Problemi intenziteta opterećenja u fizičkom vaspitanju dece u predškolskim ustanovama kao faktor usavršavanja nekih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, doktorska disertacija
Ministarstvo prosvete Republike Srbije (1996) Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od tri do sedam godina. Prosvetni pregled
Petrović, M. (1988) Struktura i razvoj morfoloških, funkcionalnih i motoričkih dimenzija dece predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Viskić-Štalec, N. (1989) Prilog proučavanju strukture motoričkih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, 20, 1