Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2014, vol. 27, br. 2, str. 84-94
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/inovacije1402084Z


Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

Sažetak

U radu su analizirani nastavni programi nekoliko predmeta u nižim razredima osnovne škole u Republici Srpskoj. U analizi je korištena Blumova taksonomija (kognitivno i psihomotorno područje) i SMART sistem vrednovanja ishoda učenja. Obuhvaćena su tri predmetna područja (moja okolina, govor, izražavanje, stvaranje i ritmika, sport, muzika) u prvom razredu, deset predmeta (srpski jezik, matematika, priroda i društvo itd.) i vaspitni rad s odjeljenskom zajednicom, koji se izučavaju od drugog do petog razreda. Cilj analize je bio da se utvrde koja znanja i vještine stiču učenici u nižim razredima osnovne škole. Ovaj cilj smo postigli utvrđivanjem adekvatnosti ishoda učenja na osnovu gore navedenih kriterija, nivoa znanja i vještina koja se njima zahtjevaju, te na osnovu procjene koliko se svakom nastavnom jedinicom zahtijeva određeni nivo znanja od učenika i da li postoji trend povećanja zahtjeva prilikom prelaska iz jednog u drugi razred. Rezultati analize pokazuju da se od učenika najviše traže najniži nivoi dosjećanja i shvatanja (u prosjeku 60% ishoda je na ovom nivou), a od viših nivoa samo primjena (oko 15%). Taj odnos varira od predmeta do predmeta. Kada je riječ o vještinama, one se zadržavaju na nivou precizacije, što je za ovaj uzrast zadovoljavajuće. Trend rasta zahtjeva prema učeniku, kroz ishode učenja, nije primijećen, jer se iz razreda u razred ishodi učenja zadržavaju na istom nivou. To znači da se ne radi dovoljno na povećanju kvaliteta, nego više na povećanju kvantiteta znanja.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, 74/08, 1-32
Anderson, W.L., Krathwohl, D.R. (2001) Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of bloom's taxonomy of educational objectives. Allyn & Bacon, Abridged Edition
Bloom, B., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, D.R. (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. u: Handbook I: Cognitive domain, New York: David McKay Company
Dojčinović, J. (2012) Veza između načina obrade književnih djela i motivacije za njihovo čitanje učenika osnovnih škola. Banja Luka: Filozofski fakultet, Master rad
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje 2. Beograd: UNICEF
Kapfer, M. (1972) Behavioral objectives in curriculum development. New Jersey: Educational Technology Publication
Nimac, E. (2013) Primjena Blumove taksonomije znanja u nastavi. www.azoo.hr/images/razno/E._Nimac.doc, 30.11.2013
Špijunović, K. (2007) Operacionalizacija ciljeva i zadataka kao osnova vrednovanja rada u nastavi. Pedagogija, vol. 62, br. 4, str. 575-581