Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar
2018, br. 17, str. 106-117
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 18/04/2019
doi: 10.5937/univmis1817106H
Odjeljenska zajednica kao pozitivno - razvojna i terapijska zajednica
Univerzitet u Travniku, Federacija BiH

e-adresa: savicverica555@gmail.com

Sažetak

Pozitivno - razvojne inovacije, kao nove strategije pozitivnog i zdravog razvoja, trebaju se koristiti u svim segmentima učenja i razvoja, u svim oblicima nastave, sekcijama i vannastavnim aktivnostima kako bi se podsticao pozitivan, zdrav i uspješan razvoj u kognitivnoj, emocionalnoj, socijalnoj, karakternoj, kreativnoj, konativnoj i tjelesno - kinestetičkoj sferi razvoja individue i odjeljenja kao pozitivne razvojne, preventivne i terapijske zajednice. Ovaj rad nudi mogućnosti i modelitete pozitivnog, zdravog i uspješnog razvoja i ukazuje na značaj takvog razvoja za razvoj darovitosti i kreativnosti u individualnom, grupnom razvoju i razvoju odjeljenja kao pozitivno - razvojne, preventivne i terapijske zajednice.

Ključne reči

učenje; interaktivna nastava; pozitiv razvoj; pozitivno - razvojne inovacije; odjeljenska zajednica; preventivno - terapijska zajednica; terapijska zajednica; kognitivni razvoj; emocionalni razvoj; socijalni razvoj; karakter; kreativni razvoj

Reference

Erić, Lj., ur. (2001) Psihoterapija. Beograd: Medicinski fakultet
Grgin, T. (2004) Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Hajder, M. (2006) Mogućnost primjene terapijskog psihosocijalnog rada u tretmanskim grupama. Naša škola, Sarajevo, br. 35/06
Hajder, M. (2011) Ličnost nastavnika i promjene u obrazovanju. Sarajevo: Sarajevo Publishing
Hajder, M. (2017) Pozitivne razvojne inovacije u učenju i nastavi. Sarajevo: Sarajevo Publishing
Hrnjica, S. (1990) Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga
Hwang, Ph., Nillson, B. (2000) Razvojna psihologija. Sarajevo: Filozofski fakultet
Krneta, D. (2006) Interaktivno učenje i nastava. Banja Luka: Fakultet za političke i društvene nauke
Kvaščev, R. (1981) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Peck, R.F. (1964) The psychology of character development. New York: John Wiley & Sons
Radonjić, S. (2004) Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N. (2003) Osnovi socijalne psihologije - socijalizacija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sternberg, R.J. (2004) Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Stojaković, P. (1990) Psihološki uslovi transfera učenja. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tadić, N., i dr. (2004) Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih. Beograd: Naučna KMD
Zvonarević, M. (1976) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga