Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2013, br. 43-2, str. 25-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Individualizovana nastava u funkciji podsticanja razvoja darovitosti i kreativnosti kod učenika
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: zvezdanars@gmail.com, dragisavucinic@yahoo.co.uk

Sažetak

Uvažavajući činjenicu da u procesu civilizacijskog i kulturnog razvoja prednjače najdarovitiji i najkreativniji članovi društva, nameće se potreba da se oni, za takvu ulogu, pripreme tokom školovanja. Međutim, u nastavnom procesu, daroviti i kreativni učenici često, nailaze na brojne teškoće i probleme koji ometaju njihov optimalni razvoj. Oni su, pre svega, posledica nepoznavanja i neuvažavanja individualnih razlika koje postoje među decom istog uzrasta, pa čak i među decom sa istim količnikom inteligencije. Iz tog razloga, glavna pažnja u ovom radu će biti usmerena na određena rešenja koja omogućavaju stvaranje uslova koji mogu da doprinesu prevazilaženju problema na koje daroviti i kreativni učenici nailaze u sadašnjim uslovima organizacije i realizacije nastavnog procesa. Individualizovana nastava predstavlja jednu od opcija za uspeh u ovom domenu, budući da omogućava da se sadržaji, organizacija, metode i sredstva nastave i učenja prilagode individualnim razlikama, potrebama i mogućnostima učenika.

Ključne reči

Reference

Brković, A.D. (1998) Nastava - učenik - razvoj. Užice: Učiteljski fakultet
Čandrlić, J. (1988) Kreativni učenici i nastavni proces. Rijeka: Izdavački centar
Čudina-Obradović, M. (1990) Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga
Đorđević, B. (1979) Individualizacija vaspitanja darovitih. Beograd: Prosveta
Đorđević, J. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Grandić, R., Letić, M. (2008) Darovitost - dar ili kazna. u: Gojkov G. [ur.] Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihajlo Pavlov, 104-116
Grandić, R., Letić, M. (2009) Stanje, problemi i potrebe u području brige o darovitim učenicima u našem obrazovnom sistemu. Nastava i vaspitanje, Novi Sad., 232-243
Grubor, A. (1995) Diferencijacija i individualizacija nastave - osnova škole budućnosti. Sombor: Učiteljski fakultet
Kevereski, L. (2000) Kako da gi prepoznaeme nadarenite i talentiranite učenici. Skopje: Prosveten rabotnik
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Krulj, S.R., Arsić, Z. (2008) Dodatna nastava u funkciji podsticanja darovitosti kod učenika. u: Gojkov G. [ur.] Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihajlo Pavlov
Krulj, S.R., Arsić, Z. (2008) Osnovne pretpostavke i uslovi za razvoj darovitosti i kreativnosti u porodici. u: Gojkov G. [ur.] Porodica kao faktor podsticanja darovitosti, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihajlo Pavlov, 345-353
Kvaščev, R. (1981) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kvaščev, R., Milinković, M. (1984) Uticaj sklopa osobina ličnosti i sposobnosti na uspeh ispitanika u školskom učenju. Psihološka istraživanja, str. 54-81
Maksić, S.B. (1998) Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mandić, P. (1972) Inovacije u nastavi. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Mandić, P. (1995) Individualna kompleksnost i obrazovanje. Beograd: Naučna knjiga - Učiteljski fakultet
Milanović-Nahod, S., Šaranović-Božanović, N. (2003) Nastava i individualne osobenosti učenika. u: Krnjajić S. [ur.] Uvažavanje različitosti i obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Nadić, S. (2000) Društvene i naučne pretpostavke rada sa darovitim učenicima. Učitelj, 18(693): 7-13
Nedeljković, M. (2010) Društvo u promenama i obrazovanje. Beograd: Eduka
Šimleša, P., Potkonjak, N. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vlahović-Štetić, V. (2005) Daroviti učenici - teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja
Vranjković, Lj. (2010) Daroviti učenici. Život i škola, Osijek, (24): 253-258